De Kring van pastoraatgroepen van Sint Maarten heeft op woensdag 16 oktober a.s. een bijeenkomst met het pastoraal team in de Ark in Maarn. Op de agenda o.a. het jaarthema “Bouw een Brug”, de brief van kardinaal Eijk over het Jaar van de Eucharistie, het reilen en zeilen  binnen de geloofsgemeenschappen en de digitale nieuwsbrief.