Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen.

In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie het Nederlandse deel van de klimaatpelgrimstocht ‘Gewoon gaan! en vragen wij aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin.

Door het ondertekenen van deze klimaatpetitie laat u  uw stem horen voor het behoud en herstel van de schepping. De petitie is onderdeel van de klimaatpelgrimstocht. De pelgrims nemen de handtekeningen die in Nederland worden verzameld mee naar Glasgow, waar deze overhandigd zullen worden aan de regeringsleiders van de VN-Klimaattop.

Op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/ kunt u t/m zondag 10 oktober de petitie ondertekenen.