Tijdens de viering van eerste Paasdag, zondag 17 april 2022, heeft het Catharinakoor voor de laatste keer gezongen tijdens een viering in onze kerk.
2022 is het jaar waarin het Catharinakoor 50 jaar bestaat. Dat is een hele lange tijd. Voor iedereen die betrokken is bij onze kerk betekent het dat je bijna kunt zeggen: het Catharinakoor was er ‘Altijd’! Drie leden van het koor zijn erbij geweest vanaf het eerste uur: Lia Zwetsloot, Lies Zumbrink en Cor Aerns. Zij hebben álles van het koor meegemaakt!

Vijftig jaar Catharinakoor, dat betekent: oneindig veel koorrepetities, oneindig veel mappen waar koormuziek in en weer uit gehaald moet worden, oneindig veel vergaderingen en voorbereiding voor diensten die gezongen gingen worden en oneindig veel gezongen missen en vieringen. Maar behalve zingen heeft het koor ook allerlei andere dingen met elkaar ondernomen. Er zijn heel veel gezellige uitstapjes en lekkere etentjes geweest. Er zijn sketches opgevoerd, kerstpresentjes verzorgd, jubilea gevierd en er is gezongen in kerken in andere plaatsen, op afspraak of spontaan. Altijd met als resultaat: een bewonderend publiek!

Een herinnering die velen hebben aan het koor zijn de optredens tijdens de nachtmis met Kerstmis. De deur naast het koffieluik ging dan open en daaruit kwam het koor in een lange rij opgelopen. De heren strak ik het pak, de dames in een prachtige witte blouse met een lange zwarte rok. In de loop van de tijd heeft het koor verschillende dirigenten en organisten gehad. De laatste jaren begeleide Daniëlle de Regt het koor vol enthousiasme op het orgel. Een dirigent was op een gegeven moment moeilijk te vinden. Joop Strooper heeft zich toen als koorlid opgeworpen om deze taak op zich te nemen. Hij heeft dit vol energie en vuur gedaan, waardoor het Catharinakoor nog jaren heeft kunnen voortbestaan. Het koor bestond altijd uit een hele grote groep mensen.

Langzaamaan nam dit aantal af. Voor sommige leden lukte het zingen op een gegeven moment niet meer Ook heeft het koor verschillende dierbare leden verloren door hun overlijden. Uiteindelijk kwam het punt dat toe is gewerkt naar het laatste optreden. En dat was dus gisteren tijdens de viering van eerste Paasdag. De kerk zat vol. Van verschillende koorleden waren familieleden aanwezig om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken. Ook een aantal oud-koorleden zat in de kerk. Het koor heeft prachtig gezongen en daarmee een waardig slotakkoord gegeven aan hun 50-jarig bestaan.

Lieve mensen van het Catharinakoor, geweldig bedankt voor jullie jarenlange muzikale bijdrage aan onze Catharinagemeenschap. We gaan jullie missen!

Hieronder een foto van het Catharinakoor in vroegere tijden met dirigent Jaap Grünbauer. De overige drie foto’s zijn van het laatste optreden van het Catharinakoor onder leiding van Joop Strooper.