Op initiatief van paus Franciscus hebben katholieke charismatische initiatieven een nieuw internationaal dienstwerk gevormd onder de naam CHARIS. Op 1 juni wordt een open dag verzorgd (vanwege het coronavirus via livestream), onder het thema ‘Mijn Geest blijft in uw midden’ (Haggai 2,5).
Jean-Luc Moens, de eerste internationale moderator van CHARIS, spreekt over de drie doelstellingen die paus Franciscus aan CHARIS meegaf: verbreiding van de doop in de Geest; eenheid onder alle christenen bevorderen; dienst aan de mensen die materieel of geestelijk arm zijn.
Iedereen kan op www.charis4all.nl deelnemen via Zoom.

Ochtendprogramma:
10.30 uur lofprijzing
11.00 uur korte pauze
11.10 uur Eucharistieviering met bijzondere toewijding
12.15 uur uitleg en infomarkt.

Avondprogramma:
20.00 uur lezing door Jeans-Luc Moens, met halverwege gesprek in deelgroepen in Zoom
21.00 uur Eucharistische aanbidding.

Bron: Nieuwsbrief aartsbisdom nr. 215