Biodiversiteit, wat is het en wat betekent het? Het heeft in ieder geval te maken met soorten planten en dieren, met aantallen, met samenhangen, met afhankelijkheden, met de leefbaarheid van de leefomgeving van mens, dier en plant. De biodiversiteit gaat hollend achteruit. Dat blijkt ook weer uit het nieuwste Living Planet Report van het WWF. Biodiversiteit en schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is dit onderwerp ook van belang voor de kerk.

Klimaatverandering dwingt ons de verscheidenheid in de natuur, de veelheid aan soorten in land, stad parken en (kerk)tuinen op peil te houden.

Dinsdag 25 oktober wordt er een lezing met een debat georganiseerd in de Cultuurhoek.

Professor R. Alkemade van de Universiteit van Wageningen zal een algemene introductie geven over wat bio-diversiteit betekent, hoe diep en ver het reikt en wat we er aan doen of nog moeten doen. Daarna zal een panel van drie deskundigen commentaar leveren op de inleiding vanuit het belang van de consument, van het onderwijs en van het bestuur. Na de pauze is er ruimte voor vragen en debat.

Panelleden:
Jana Verboom (GoedVolk)
Chantal Broekhuis (4 jaar wethouder Natuur in de gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Het derde panellid is nog niet bekend.

Datum: dinsdag 25 oktober 2022

Tijd
: 19.30 uur (inloop 19.15 uur) tot 22.00 uur

Locatie: Cultuurhoek, Engweg 14, Driebergen

Toegang: € 4,00