Coronavirus, intussen in de parochie

In de parochie gaat (bijna) alles nu anders. Een overzicht van dag tot dag:

Kunt u om gezondheidsredenen niet naar de kerk komen en wilt u de Communie thuis ontvangen? Gelukkig kan dit weer, vanaf nu kunnen parochianen vanuit een viering de Communie meenemen in een mooi klein doosje, de  ‘pyxis’. Mocht u er geen hebben dan kunt u er bij het secretariaat van
Het dragen van een mondkapje tijdens de viering is niet meer nodig. Het intentieboek in de kerk kan weer worden gebruikt en bij Maria mogen weer kaarsjes worden aangestoken.  

dinsdag 15 juni 2021

Ontmoeting verandert

“Als Nederlanders geen vluchtelingen ontmoeten dan blijven we cijfers in plaats van mensen met een verhaal. Dan blijven ook de vooroordelen over vluchtelingen. Die doen pijn. Ontmoeting verandert zulke ideeën en maakt het leven beter voor ons en voor hen.” Azza, vluchtelinge uit Syrië Foto: wake voor vluchtelingen
Vorige week hebben we een nieuwe stap kunnen zetten: na de viering is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. De weergoden moeten ons wel gunstig gezind zijn, want voorlopig vinden deze ontmoetingen alleen buiten plaats. De opening van de parochiecentra wordt verder
Met ingang van donderdag 1 juli zal, naast de wekelijkse eucharistieviering op vrijdagmorgen in Maarn, ook de doordeweekse viering in de St.-Josephkerk weer worden opgestart. Tijd: 09.30 uur. Pastor Johan Rutgers zal voorgaan bij deze eucharistievieringen, indien hij afwezig is, zal pastoor Harrold Zemann hem vervangen. Om teleurstellingen aan de
Onze kerken zijn inmiddels al enkele weken weer open voor de weekendvieringen. Vanaf a.s. vrijdag, 4 juni, zal een begin worden gemaakt met het opstarten van de doordeweekse vieringen die in een kerkgebouw worden gehouden. Maarn bijt op 4 juni het spits af. Vanaf 9.00 uur is er in de
We zijn blij dat ook wij een stap kunnen zetten: de parochiecentra gaan weer open voor vergaderingen en bijeenkomsten die voor het kerkelijk leven en liturgie noodzakelijk zijn, zoals vergaderingen van pastoraatsgroepen en locatieraden, werkgroepenoverleg, catechese, pastorale gesprekken. Voor de veiligheid maken we nog een voorbehoud voor een koffie-uurtje, inloopactiviteiten

maandag 3 mei 2021

Uitvaarten: max. 100 personen

Vanaf woensdag 28 april 2021 mogen uitvaarten  in onze kerken door maximaal 100 personen worden bijgewoond, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen en de veiligheid kan worden gegarandeerd. Per kerkgebouw zijn de mogelijkheden verschillend. Uitwijken naar een

dinsdag 9 februari 2021

Onze parochiekerken blijven nog dicht

Het kabinet heeft voor de komende periode de lockdown in onze samenleving verlengd. In het pastoraal team en de beide parochiebesturen hebben we de gehele situatie zorgvuldig overwogen. We hebben besloten om nog even door te gaan met alleen het streamen van de vieringen. Natuurlijk hopen we, net als velen
Het pastoraal team krijgt regelmatig de vraag of parochianen namens de parochie bezoek kunnen krijgen (door mensen van de bezoekgroepen of door pastores) en/of thuis de communie kunnen ontvangen. Tot nu toe was dit steeds wel het geval, maar inmiddels kampen we met een nog besmettelijker variant. Ook  bleken sommige
De overheid heeft, met ingang zaterdag 23 januari 2021, een avondklok ingesteld. Dit heeft geen consequenties voor de bewegingsvrijheid van het pastoraal team. Pastores beschikken over een werkgeversverklaring en kunnen bijvoorbeeld voor een pastorale situatie (zoals een ziekenzalving/ziekenzegen) naar mensen toegaan.

woensdag 13 januari 2021

Onze parochiekerken blijven gesloten

Nu het kabinet heeft besloten de lockdown in onze samenleving te verlengen, zullen ook onze kerken tot in ieder geval 9 februari gesloten blijven voor vieringen met bezoekers (m.u.v. uitvaarten). De weekendvieringen zullen via het YouTubekanaal van de Sint Jozefkerk Achterveld live worden uitgezonden. Klik hier voor meer informatie over

woensdag 16 december 2020

Parochiekerken gaan per direct dicht

Vieringen zonder bezoekers, Kerstmis en alle vieringen tot in ieder geval 19 januari online. Het pastoraal team en de beide parochiebesturen nemen de dringende oproep van minister Grapperhaus aan de kerken zeer serieus: blijf thuis en vier online. Het virus slaat hard toe in onze geloofsgemeenschappen en ook wij zullen
Dit jaar is onze parochiedag niet doorgegaan. Toch willen we de warmte van onze patroonheilige Sint Maarten in onze parochie met elkaar delen. In Trouw lazen we in een onderzoek van de Vrije Universiteit hoe één -op-één contacten een grote rol spelen in ons welzijn. Maar hoe dan, in deze

maandag 26 oktober 2020

Kerk in coronatijd

Wederom worden er weer extra maatregelen genomen om de Corona besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wat moet er nog gebeuren alvorens wij het virus de baas zijn, en meer onzeker: gaat dat lukken en hoelang gaat dat nog duren? Gelukkig mogen wij weer en nog steeds, met elkaar bijeenkomen in

maandag 5 oktober 2020

Nieuwe maatregelen parochie

Deze week werd bekend dat de Nederlandse kerkgenootschappen in overleg met minister Grapperhaus hebben afgesproken het aantal kerkgangers bij een viering te beperken tot maximaal 30. Onze bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid en zullen vóór het komende weekend met een vertaling komen voor de eigen parochies. In afwachting
Tot nu toe werd de communie alleen uitgereikt door de priester tijdens een eucharistieviering. De bisschop heeft ons deze dagen geschreven dat ook communievieringen weer zijn toegestaan. In die zin dat voorlopig de communievieringen alleen geleid mogen worden door diakens en pastoraal werkenden met een zending van de bisschop. In het weekend
Wij willen niet pessimistisch zijn, en zo willen wij ook naar de toekomst blijven kijken. Zolang het coronavirus onder ons is zullen we moeten wennen aan de nieuwe manier van kerk-zijn. Voorlopig moeten we op allerlei manieren heel zorgvuldige maatregelen nemen rond hygiëne, ventilatie, anderhalve meter afstand, het aantal mensen

dinsdag 8 september 2020

Dankbetuiging

Een dankbetuiging van het parochiebestuur Sint Maarten voor de leden van de locatieraden, pastoraatsgroepen en de vrijwilligers. Download dankbetuiging