Coronavirus, intussen in de parochie

In de parochie gaat (bijna) alles nu anders. Een overzicht van dag tot dag:

woensdag 13 januari 2021

Onze parochiekerken blijven gesloten

Nu het kabinet heeft besloten de lockdown in onze samenleving te verlengen, zullen ook onze kerken tot in ieder geval 9 februari gesloten blijven voor vieringen met bezoekers (m.u.v. uitvaarten). De weekendvieringen zullen via het YouTubekanaal van de Sint Jozefkerk Achterveld live worden uitgezonden. Klik hier voor meer informatie over
De eucharistievieringen voor de parochies Sint Maarten en Sint Lucas worden de komende weken elke zondagmorgen om 11.00 uur via een live­stream vanuit de Sint Jozefkerk Achterveld uitgezonden op hun YouTubekanaal. In dit bericht vindt u informatie over hoe u de vieringen op YouTube kunt vinden. Ook kunt u onderaan

woensdag 16 december 2020

Parochiekerken gaan per direct dicht

Vieringen zonder bezoekers, Kerstmis en alle vieringen tot in ieder geval 19 januari online. Het pastoraal team en de beide parochiebesturen nemen de dringende oproep van minister Grapperhaus aan de kerken zeer serieus: blijf thuis en vier online. Het virus slaat hard toe in onze geloofsgemeenschappen en ook wij zullen
Dit jaar is onze parochiedag niet doorgegaan. Toch willen we de warmte van onze patroonheilige Sint Maarten in onze parochie met elkaar delen. In Trouw lazen we in een onderzoek van de Vrije Universiteit hoe één -op-één contacten een grote rol spelen in ons welzijn. Maar hoe dan, in deze

maandag 26 oktober 2020

Kerk in coronatijd

Wederom worden er weer extra maatregelen genomen om de Corona besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wat moet er nog gebeuren alvorens wij het virus de baas zijn, en meer onzeker: gaat dat lukken en hoelang gaat dat nog duren? Gelukkig mogen wij weer en nog steeds, met elkaar bijeenkomen in
Vanaf zondag 25 oktober zal de eucharistieviering vanuit de St. Josephkerk in Zeist live worden uitgezonden via ons YouTubekanaal ‘RK Parochies St. Maarten en St. Lucas’. De viering zal na afloop weer op onze website worden geplaatst.    
Uitvaarten kunnen nog steeds doorgaan. De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal 30 personenregel. Dat betekent dat voor uitvaarten geldt dat er, op anderhalve meter afstand, in onze kerkgebouwen de maximale capaciteit aan aantal aanwezigen is toegestaan (binnen).
Nu er nog maar 30 personen bij  een viering aanwezig mogen zijn, is het noodzakelijk dat u een plaatsje reserveert.  In dit overzicht is per locatie aangegeven wat er van u verwacht wordt. Doorn In de week waarop de weekendviering plaatsvindt, moet u van te voren reserveren door u telefonisch

maandag 5 oktober 2020

Nieuwe maatregelen parochie

Deze week werd bekend dat de Nederlandse kerkgenootschappen in overleg met minister Grapperhaus hebben afgesproken het aantal kerkgangers bij een viering te beperken tot maximaal 30. Onze bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid en zullen vóór het komende weekend met een vertaling komen voor de eigen parochies. In afwachting
Tot nu toe werd de communie alleen uitgereikt door de priester tijdens een eucharistieviering. De bisschop heeft ons deze dagen geschreven dat ook communievieringen weer zijn toegestaan. In die zin dat voorlopig de communievieringen alleen geleid mogen worden door diakens en pastoraal werkenden met een zending van de bisschop. In het weekend
Wij willen niet pessimistisch zijn, en zo willen wij ook naar de toekomst blijven kijken. Zolang het coronavirus onder ons is zullen we moeten wennen aan de nieuwe manier van kerk-zijn. Voorlopig moeten we op allerlei manieren heel zorgvuldige maatregelen nemen rond hygiëne, ventilatie, anderhalve meter afstand, het aantal mensen

dinsdag 8 september 2020

Dankbetuiging

Een dankbetuiging van het parochiebestuur Sint Maarten voor de leden van de locatieraden, pastoraatsgroepen en de vrijwilligers. Download dankbetuiging      

vrijdag 28 augustus 2020

Huisbezoek en ontvangen communie thuis

Het pastoraal team krijgt regelmatig de vraag of parochianen die dat graag willen, namens de parochie weer bezoek kunnen krijgen (door bezoekers van de bezoekgroepen of door pastores) en/of thuis de communie kunnen ontvangen. Dat kan, als de RIVM richtlijnen maar goed in acht worden genomen. Voorzichtigheid is en blijft

maandag 27 juli 2020

Brief aan onze vrijwilligers

Pastoor Harrold Zemann schreef een brief aan alle vrijwilligers in onze parochies Sint Maarten en Sint Lucas. Wilt u de brief lezen? Download PDF
De afgelopen vier jaar is in de zomerperiode het Zomergasten programma in de Schermerij georganiseerd, een serie lezingen voor iedereen die niet op reis gaat, maar er toch even uit wil. Wij zijn heel blij dat het is gelukt om ook dit jaar een Zomergasten programma te organiseren! Het is

dinsdag 16 juni 2020

Hoe gaan we weer starten?

Vorige week stuurden pastoraal team en parochiebestuur een brief aan alle parochiegemeenschappen hoe we in verantwoorde stappen weer opengaan. We beginnen in Driebergen en Leusden als proef, de andere kerken volgen zo gauw als het gebouw- en hygiëneplan klaar is. We krijgen hierbij deskundige begeleiding, inmiddels zijn de protocollen klaar
Inmiddels kunnen we voorzichtig beginnen met enkele kerkelijke activiteiten, volgens de richtlijnen van het RIVM en de bisschoppen. Pastoraal team en parochiebestuur kiezen voor een zorgvuldige, gefaseerde aanpak, waarbij we beginnen met een ‘pilot’ en ook deskundige ondersteuning inschakelen.                      
Met ingang van 1 juni 2020 mogen de publieke liturgische vieringen in de rooms-katholieke parochiekerken worden hervat. Daarvoor hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei jl. het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter vastgesteld en naar de parochies gestuurd. Drie deelprotocollen hebben de bisschoppen opgesteld. Het eerste, bestemd voor alle
Kardinaal Eijk heeft op 8 mei een brief gestuurd aan de leden van de parochiebesturen en de leden van de pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht. In deze brief meldt hij dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen vanaf 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in