Coronavirus, intussen in de parochie

In de parochie gaat (bijna) alles nu anders. Een overzicht van dag tot dag:

Tot nu toe werd de communie alleen uitgereikt door de priester tijdens een eucharistieviering. De bisschop heeft ons deze dagen geschreven dat ook communievieringen weer zijn toegestaan. In die zin dat voorlopig de communievieringen alleen geleid mogen worden door diakens en pastoraal werkenden met een zending van de bisschop. In het weekend
Wij willen niet pessimistisch zijn, en zo willen wij ook naar de toekomst blijven kijken. Zolang het coronavirus onder ons is zullen we moeten wennen aan de nieuwe manier van kerk-zijn. Voorlopig moeten we op allerlei manieren heel zorgvuldige maatregelen nemen rond hygiëne, ventilatie, anderhalve meter afstand, het aantal mensen

dinsdag 8 september 2020

Dankbetuiging

Een dankbetuiging van het parochiebestuur Sint Maarten voor de leden van de locatieraden, pastoraatsgroepen en de vrijwilligers. Download dankbetuiging      

maandag 27 juli 2020

Brief aan onze vrijwilligers

Pastoor Harrold Zemann schreef een brief aan alle vrijwilligers in onze parochies Sint Maarten en Sint Lucas. Wilt u de brief lezen? Download PDF
De afgelopen vier jaar is in de zomerperiode het Zomergasten programma in de Schermerij georganiseerd, een serie lezingen voor iedereen die niet op reis gaat, maar er toch even uit wil. Wij zijn heel blij dat het is gelukt om ook dit jaar een Zomergasten programma te organiseren! Het is

dinsdag 16 juni 2020

Hoe gaan we weer starten?

Vorige week stuurden pastoraal team en parochiebestuur een brief aan alle parochiegemeenschappen hoe we in verantwoorde stappen weer opengaan. We beginnen in Driebergen en Leusden als proef, de andere kerken volgen zo gauw als het gebouw- en hygiëneplan klaar is. We krijgen hierbij deskundige begeleiding, inmiddels zijn de protocollen klaar
Inmiddels kunnen we voorzichtig beginnen met enkele kerkelijke activiteiten, volgens de richtlijnen van het RIVM en de bisschoppen. Pastoraal team en parochiebestuur kiezen voor een zorgvuldige, gefaseerde aanpak, waarbij we beginnen met een ‘pilot’ en ook deskundige ondersteuning inschakelen.                      
Met ingang van 1 juni 2020 mogen de publieke liturgische vieringen in de rooms-katholieke parochiekerken worden hervat. Daarvoor hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei jl. het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter vastgesteld en naar de parochies gestuurd. Drie deelprotocollen hebben de bisschoppen opgesteld. Het eerste, bestemd voor alle
Kardinaal Eijk heeft op 8 mei een brief gestuurd aan de leden van de parochiebesturen en de leden van de pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht. In deze brief meldt hij dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen vanaf 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in

dinsdag 21 april 2020

Het Emmauskoor Zeist in coronatijd

Elke maandag vaste prik: repetitie van het Emmauskoor. Voor de repetitie en in de pauze even gezellig kletsen, tussendoor flink repeteren, zodat we elke viering weer zo mooi mogelijk kunnen verzorgen. Toen werd het 16 maart en mocht dat alles, vanwege corona, niet meer. Dan moet je dus iets anders

dinsdag 7 april 2020

Zegening huispaaskaars

Beste medeparochianen, Ook dit jaar hebben een aantal mensen een huispaarskaars besteld. Normaal zouden deze kaarsen gezegend worden tijdens de paaswake. Vanwege de coronacrisis is dat niet mogelijk. U kunt nu, tijdens de uitzending van de paaswake, uw paaskaars thuis aansteken. Dat kan tijdens de paaswake die vanuit de Sint

dinsdag 7 april 2020

Kruisweg in coronatijd

Door het coronavirus lijden we in deze tijd onder ziekte of angst daarvoor, vrees voor de dood, zorgen om onze familie, onze financiën, onze toekomst. Hierdoor komt de lijdensweg van Jezus – zijn Kruisweg – ons dichter op de huid. Het kan troostend zijn om juist in deze Goede Week
Op woensdag 29 april is het 25 jaar geleden dat pastoor Harrold Zemann tot priester is gewijd. Hij zou dit jubileum op zondag 3 mei vieren in de St. Josephkerk in Zeist. Helaas is deze feestelijke dag, als gevolg van het coronavirus, uitgesteld. Maar……wat in het vat zit, verzuurt niet,
De online vieringen worden via diverse media uitgezonden.                                                     . Het avondgebed via de facebookpagina’s van de St. Maarten- en St. Lucasparochie. De eucharistieviering op zaterdagavond
De vieringen in de Goede Week en met Pasen zullen allemaal online te volgen zijn via YouTube en kerkomroep (m.u.v. de kruisweg, deze is allen via YouTube te zien). De vieringen zullen dagelijks worden aangekondigd via de homepage en het vieringen liveblog. Ook zullen in dit bericht de lezingen en
Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de vele berichten van de overheid en andere organisaties over de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus. Ook de berichten van de R.K.-bisschoppen en van pastoor Harrold Zemann over het annuleren van alle vieringen en bijeenkomsten zult u hebben vernomen. Het

donderdag 2 april 2020

Palmtakje, hoe kan het wel?

Pluk zelf een groen blijvend takje en leg het voor je op tafel of houd het in de hand. Neem even de tijd om stil te worden. Dan bidden we aansluitend bij het evangelie van Mattheus 21,1 e.v. over de intocht in Jerusalem: Vader, schepper van hemel en aarde Jezus

dinsdag 31 maart 2020

Maak je eigen paastak

In een prachtig filmpje zie je hoe je een paastak kunt maken met de symboliek van de Goede Week en Pasen. Klik op: www.geloventhuis.nl voor meer informatie over het maken van deze paastak. Je wilt je kind(eren) iets meegeven. Je wilt je kind(eren) meenemen op de weg van het geloof

dinsdag 31 maart 2020

Palmpasen in de brievenbus

De palmpaasstok is een mooie traditie: want 1. Je brengt een vroege paasgroet naar iemand die ziek of alleen is; 2. Je vertelt het verhaal van de Goede Week ermee; 3. Je geeft iets moois van jezelf weg aan een ander. Maar hoe moet het dit jaar? Maak een mini
Religeuze leiders in quarantaine - samen in vertrouwen
Juist in de tijd dat wij fysieke afstand van elkaar moeten nemen, moeten we geestelijk tot elkaar komen’. Dat is de boodschap van de 13 prominente religieuze en levensbeschouwelijke leiders van islam, tot christendom, jodendom en humanisme, in de gezamenlijke video genaamd ‘Samen in Vertrouwen’.