Coronavirus, intussen in de parochie

In de parochie gaat (bijna) alles nu anders. Een overzicht van dag tot dag:

De vieringen van Palmzondag t/m 1e Paasdag Voor een overzicht, lees verder. Palmzondag, 5 april 11.00 uur eucharistieviering YouTube en kerkomroep Maandag 6 april 19.00 uur gebedsviering Facebook Dinsdag 7 april 19.00 uur gebedsviering Facebook Woensdag 8 april 19.00 uur gebedsviering Facebook Witte  Donderdag, 9 april 19.30 uur eucharistieviering YouTube
Er zijn verschillende mogelijkheden: U plukt zelf een groen blijvend takje en kijkt naar de viering met Palmzondag. Pastoor Harrold Zemann zal ook de takjes thuis zegenen. U plukt zelf een takje en bidt daarbij een gebed. We vragen pastor Bloem om hiervoor een mooi gebed op de website te

donderdag 26 maart 2020

Vieringen alleen online

Door het coronavirus zijn alle vieringen t/m 1 juni (2e Pinksterdag) afgelast, ook de doordeweekse vieringen. Alle kerken blijven dicht, alleen de Mariakapellen zijn geopend. Elke dag wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team. Iedere avond is er om 19.00 uur een avondgebed. Op zaterdagavond wordt er
Op 19 maart is het de feestdag van de H. Jozef. Een bijzondere man die een stille, maar belangrijke rol heeft aangenomen in het leven van Jezus en Maria. Er zijn vijf redenen om in deze tijd tot hem te bidden. Paulus Tilma, priesterstudent en stagiair in onze parochie, zet

vrijdag 20 maart 2020

Mariakapel open voor gebed

Voor vieringen en gezamenlijk gebed zijn in verband met het coronavirus alternatieven bedacht. Het dagelijkse avondgebed op de website en vieringen die u live kunt volgen geven hopelijk troost en inspiratie. Misschien hebt u daarnaast behoefte aan een persoonlijk gebed. De Mariakapel in de tuin van het parochiecentrum is open,

vrijdag 20 maart 2020

Een plaag?

Bij wat ons nu overkomt moet ik onwillekeurig denken aan de zeven plagen die Egypte troffen toen de farao het volk Israël niet wilde laten gaan. De sprinkhanenplaag die Afrika treft en nu het coronavirus. Is het een straf van God voor ons zondige leven (overconsumptie)? Zo zou ik het
Vanaf  21 maart zal elke zaterdag om 19.00 uur via www.kerkomroep.nl (Leusden, Jozefkerk) de eucharistieviering (zonder parochianen) live worden uitgezonden. Voorgangers: pastoor Harrold Zemann en priesterstudent Paulus Tilma. Misintenties voor deze viering kunt u opgeven bij Paulus Tilma, paulus@tilma.org (graag bij onderwerp vermelden: misintenties).

dinsdag 17 maart 2020

Brief pastoor Harrold Zemann

Door goede machten wonderbaar geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God deelt met ons de avond en de morgen, en vast en zeker elke nieuwe dag. Dietrich Bonhoeffer Beste medeparochianen en belangstellenden, Voor u ligt het Paasnummer van ons parochieblad. Het was net klaar toen we met elkaar in

dinsdag 17 maart 2020

Klokken van hoop en troost

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun
Vanaf vandaag, 17 maart, verzorgt het pastoraal team elke avond om 19.00 uur  live op Facebook een korte gebedsviering op de Facebookpagina’s van de St. Maartenparochie en de St. Lucasparochie. We hopen dat het technisch lukt om dit op beide pagina’s tegelijk te doen, als dat niet lukt dan kan

vrijdag 13 maart 2020

Coronavirus: nieuwe maatregelen

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot en met 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het