Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen


Kerkplein 5
3972 EK, Driebergen Nederland
0343-514708

Secretariaat
Rijsenburgselaan 4
3972 EJ Driebergen-Rijsenburg
Openingstijden: vr. 09:00 – 12:00 uur
Telefoon: 0343-514708
Voor urgente zaken 06 – 10433511.
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl

Vieringen
St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen: zondag 09.30 uur, 3e za van de maand 19.00 uur (dan op zondag geen viering).
Petrus & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen: woensdag 09.30 uur (op dit moment zijn er, vanwege corona, nog geen vieringen op woensdagmorgen).
Na de viering koffie/thee.

Locatieraad
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl
Voorzitter T. Buijs 06-51533641
secretaris  vacant
penningmeester M. Weijters 0343 – 513563
onr. goed A. Hertsenberg 06 – 13193489

Pastoraatgroep
pastoraatgroep@petrusbanden.nl
D. Lintel 0343 – 539333
G. v. Steenderen 0343 – 513593
A. Unlandt 0343 – 531345
H. van Kippersluis 030 – 6921103
H. Lops 0343 – 411004

Redactie lokaal
Kopij voor parochie De Mantel, de Nieuwsbrief of website kan gestuurd worden naar jansencorbeek@gmail.com en annereim@ziggo.nl.
Distributie De Mantel via het secretariaat.  Ontvangst per e-mail? Vraag de redactie. U ontvangt PDF om te lezen en/of te printen.

Werkgroep zieken en ouderen
Wanneer u van iemand weet, die langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft én bezoek van de parochie op prijs stelt, laat dat dan weten aan Fons Marlet, 0343-531581, fonsmarlet44@gmail.com.

Bibliotheek van Petrus’ banden
U kunt lenen via het invullen van een kaartje uit de catalogus.

Kerkbijdrage
NL20 RABO 0375 2287 72, t.n.v. kerkbestuur Sint Petrus’ banden te Driebergen-Rijsenburg, ten gunste van de Mantel. Op deze rekening kunnen andere betalingen, als misintenties (€ 10,75) worden gedaan.

Facebook
https://www.facebook.com/sintpetrusbandendriebergen/

december 2021

januari 2022

februari 2022

maart 2022

april 2022

mei 2022

juni 2022

+ Exporteer Evenementen