Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen


Kerkplein 5
3972 EK, Driebergen Nederland
0343-514708

Secretariaat
Rijsenburgselaan 4
3972 EJ Driebergen-Rijsenburg
Openingstijden: vr. 10:00 – 13:00 uur
Telefoon: 0343-514708
Voor urgente zaken 06 – 10433511.
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl

Vieringen
St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen: zondag 09.30 uur, 3e za van de maand 19.00 uur (dan op zondag geen viering).
Petrus & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen: woensdag 09.30 uur (op dit moment zijn er, vanwege corona, nog geen vieringen op woensdagmorgen).
Na de viering koffie/thee.

Locatieraad
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl
Voorzitter T. Buijs 06-51533641
secretaris  vacant
penningmeester M. Weijters 0343 – 513563
onr. goed vacant

Pastoraatgroep
pastoraatgroep@petrusbanden.nl
G. v. Steenderen 0343 – 513593
A. Unlandt 0343 – 531345
H. van Kippersluis 030 – 6921103
H. Lops 0343 – 411004

Redactie lokaal
Kopij voor parochie De Mantel, de Nieuwsbrief of website kan gestuurd worden naar jansencorbeek@gmail.com en annereim@ziggo.nl.
Distributie De Mantel via het secretariaat.  Ontvangst per e-mail? Vraag de redactie. U ontvangt PDF om te lezen en/of te printen.

Werkgroep zieken en ouderen
Wanneer u van iemand weet, die langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft én bezoek van de parochie op prijs stelt, laat dat dan weten aan Fons Marlet, 0343-531581, fonsmarlet44@gmail.com.

Bibliotheek van Petrus’ banden
U kunt lenen via het invullen van een kaartje uit de catalogus.

Kerkbijdrage
NL20 RABO 0375 2287 72, t.n.v. kerkbestuur Sint Petrus’ banden te Driebergen-Rijsenburg, ten gunste van de Mantel. Op deze rekening kunnen andere betalingen, als misintenties (€ 10,75) worden gedaan.

Facebook
https://www.facebook.com/sintpetrusbandendriebergen/

maart 2018

oktober 2018

december 2018

maart 2019

april 2019

mei 2019

oktober 2019

december 2019

februari 2020

maart 2020

september 2020

oktober 2020

november 2020

december 2020

januari 2021

februari 2021

april 2021

mei 2021

juni 2021

juli 2021

september 2021

oktober 2021

november 2021

december 2021

februari 2022

maart 2022

mei 2022

juni 2022

september 2022

oktober 2022

november 2022

+ Exporteer Evenementen