Zaterdagmiddag 7 januari jl. is het Mariabeeld in de Lourdesgrot in Driebergen door pastoor Harrold Zemann na een korte gebedsviering opnieuw ingezegend. Het beeld was ernstig beschadigd en met verf besmeurd en gelukkig door de inzet van meerdere vrijwilligers, van de Stichting die de Mariagrot onder haar hoede heeft, weer hersteld.

Ca. 25 belangstellenden liepen mee in de processie vanaf de St. Petrus’ bandenkerk naar de Lourdesgrot. Na afloop was er koffie/thee een een cakeje. De toepasselijke versiering hierop werd gemaakt door Hennie Schutijser.

Foto’s: Marian van der Laan