Zondag 16 oktober a.s. is de Lucasdag, van zusterparochie St. Lucas. Het programma is opgebouwd rond Titus Brandsma, de Friese boerenzoon en Nederlandse pater karmeliet die 15 mei jl. in Rome heilig werd verklaard. In het middagprogramma vertelt Peter Vermaat in een theatervoorstelling het levensverhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het geweld van de 2e Wereldoorlog.
Plaats: St. Jozefkerk in Achterveld. Aanvang: 10.30 uur, met een viering. Aansluitend koffie/thee. Aanvang voorstelling: 13.30 uur. Reserveren: josv.vliet@hetnet.nl.