Het nieuwste themanummer van de oecumenische bezinning van de Raad van Kerken laat zien dat duurzaamheid tot het hart van het christelijk geloof en het kerkzijn hoort. Met de ecologische crisis en klimaatverandering komen vragen op ons af die raken aan het leven en dus ook aan ons geloof. De brochure geeft inspiratie om aan de hand van die vragen, bijbelteksten en christelijke noties als ‘heb uw naaste lief als u zelf’ om te reflecteren en ons geloof opnieuw te doordenken. Wat betekent dat voor ons dagelijks leven en de keuzes die we daarin maken?

Marjolein Tiemens, een van de auteurs, geeft ter kennismaking met de brochure een korte lezing, waarna we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wellicht smaakt de kennismaking naar meer en kan er een gesprekgroep rond de brochure gevormd worden.

Datum: donderdag 14 november

Plaats: Parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen.

Tijd: 20.00-22.00 uur. 

Meer informatie en opgeven (voor 13 november) bij Marjolein Tiemens, m.tiemens@planet.nl of 06 2077 4093

De brochure kunt u hier downloaden of bestellen. Hij is ook voor € 5,00 euro te koop bij Marjolein bij haar thuis, op 3 november na de viering in Driebergen of op 14 november bij de bijeenkomst.