Deze jaarlijkse happening voerde weer veel wandelaars vanuit Amerongen langs een aantal stempel- en pleisterplaatsen over de prachtige Utrechtse Heuvelrug. Een van de stops was in de Leersumse Andrieskerk waar leden van de werkgroep diaconie al vroeg klaar stonden met koffie en thee. Enkele wandelaars – koffie in de hand – hieven spontaan een lied aan voor ze weer verder trokken.