Zes maal per jaar ontvangt u “de Mantel van Sint Maarten”, het kerkblad van onze Sint Maartenparochie, in gedrukte versie of digitaal. Daarnaast kunt u ‘bij blijven’ via de tweewekelijkse Digitale Nieuwsbrief.
Om een Mantel te maken moeten er kosten worden gemaakt zoals die van de redacteur en drukker. Deze kosten worden deels betaald door advertentie-inkomsten. Voor het overblijvende deel zijn wij afhankelijk van een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage van parochianen die het blad ontvangen.
Wilt u de Mantel blijven ontvangen dan is uw vrijwillige bijdrage van groot belang!
Als richtbedrag zou een bijdrage van € 10,- per jaar voor 6 gedrukte of digitale Mantels kostendekkend zijn. Maar ook elk ander bedrag is welkom!

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer NL32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. Sint Maarten, geloofsgemeenschap St. Andries te Leersum, o.v.v. BIJDRAGE PAROCHIEBLAD 2022/2023

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Sint Andries