Het is een lastige theologische kwestie: is Maria zonder te sterven ‘overgegaan’ of is zij overleden, begraven en daarna alsnog ten hemel gevaren? Dormitio Mariae, het ‘ontslapen’ van Maria, wordt op 15 augustus gevierd, maar de Bijbel zegt daar niets over. In legenden wordt verteld dat een engel haar einde komt aankondigen, over de diepbedroefde apostelen die rond Maria’s sterfbed bijeenzitten en over haar begrafenis. Drie dagen na die begrafenis treffen de apostelen het graf leeg en verlaten aan. Onder invloed van die vele Marialegenden verandert de naam van het feest in ‘de Tenhemelopneming’. In 1950 is deze overtuiging door de Kerk bekrachtigd met een dogma dat zegt dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.

Op zaterdag 15 augustus 2020 zal het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming worden gevierd in de St. Jozefkerk in Leusden, aanvang 19.00 uur. Pastoor Harrold Zemann gaat voor. U kunt deze viering live volgen via YouTube en Kerkomroep. De liturgie voor deze viering komt in de loop van deze week op de website te staan.


Bron: Geen dag zonder Maria, Desiree Krikhaar, uitgeverij WBOOKS, februari 2017