Op zondag 14 november heeft Mariam Avedesian uit Driebergen-Rijsenburg uit handen van pastoor Harrold Zemann de aartsbisschoppelijke Willibrordpenning ontvangen. Kardinaal Eijk heeft deze onderscheiding toegekend met volle ondersteuning van de pastoraatsgroep en locatieraad van de geloofsgemeenschap Sint Petrus’ banden. Zij vinden terecht dat deze actieve en betrokken medeparochiaan deze van harte heeft verdiend voor haar grote inzet voor de geloofsgemeenschap en de kerk. Uit de vele positieve en warme reacties in de kerk, maar ook op facebook, blijkt dat vele mensen dit helemaal onderschrijven. In Mariam eren we ook al die mensen die, soms stil op de achtergrond, heel veel betekenen voor de parochie. Mariam, van harte gefeliciteerd,  dik verdiend en we hopen je nog vele jaren in ons midden te mogen hebben.