“Wanneer je bidt, ga dan naar je binnenkamer en gebruik geen stortvloed aan woorden”. Deze benadering staat centraal in de meditatiecursus in het fraterhuis Sint Jozeph aan de Schorteldoeksesteeg 1, De Bilt/Zeist.

De cursus werd tien jaar geleden voor het eerst aangeboden. Begonnen vanuit de Zen traditie heeft zich in de loop van de jaren een verschuiving voorgedaan. In de praktijk bleek dat mensen wat koudwatervrees hadden als het ging over Boeddhistisch meditatie. Waarom een Oosterse aanpak als het gaat over Mystiek en Godsbeleving. Hebben wij zelf vanuit onze Westerse traditie die kennis en rijkdom niet? Natuurlijk hebben wij die en die is vanaf de aanvang ook wel degelijk gehanteerd. Enkele jaren geleden kwam daar de Universele wijsheid leer bij. Inmiddels is er een prachtig drieluik ontstaan, van waaruit Mystiek, Wijsheid en Inzicht doorgegeven worden.
*
Centraal in dit alles staat de meditatie. De discipline, het doelgericht handelen en het leven vanuit de éénheid gedachte, staan in de gehele aanpak steeds voorop. Bij de inhoudelijke benadering wordt de nadruk gelegd op de Christelijke Mystiek. Vanuit een openbaringsgeloof groeien we in onze tijd naar een ervaringsgeloof. Meditatie is hiervoor de ideale weg.

De weg naar binnen leidt tot de stilte van je diepste Zelf. Het is niet voor niets dat Jezus zegt: “Wanneer je bidt, ga dan naar je binnenkamer en gebruik geen stortvloed aan woorden”.

In de Stilte meditatie zoals wij die beoefenen volgen we die weg. De benadering vanuit de Universele wijsheid als derde pijler, maakt het voor mensen die niet of anders gelovig zijn aantrekkelijk om aan te sluiten. Mystiek is immers een universeel gebeuren en staat los van enige kerkelijke leer. ’Ik Ben’- meditatie  is meditatie, zoals meditatie bedoeld is. Mocht u belangstelling hebben voor deze manier van mediteren, neemt u dan contact op met frater Ton Oostveen, T 030- 69 76 252;
E tonoostveen@fratersvanutrecht.nl

“Zoek eerst het Koninkrijk Gods in jezelf
en alles wat je nodig hebt krijg je erbij”.