Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de duurzaamheid. Veel jaren krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk hebben we net een jaar van Sint-Jozef achter de rug en tot halverwege volgend jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. De liturgie van de Kerk kent ook een systeem van ‘themajaren’: zo begint nu het Lucasjaar.

De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk jaar. Dan begint de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle periodes daartussen. In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit het Lucasevangelie wordt gelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie en eind 2022 begint weer het A-jaar en dan staat het Evangelie van Matteüs centraal.