Op 18-19 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang door het centrum van Amsterdam plaats, het aartsbisdom wil hieraan deelnemen. Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen, worden hierbij alvast uitgenodigd voor de viering om 21:00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. Deze kerk ligt vlakbij het Centraal Station (Prins Hendrikkade 73).

Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, mgr. Hoogenboom en priesters uit het aartsbisdom zullen concelebreren. Een koor van één van de parochies in het aartsbisdom zal tijdens deze viering zingen. Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen. We hopen met deze nieuwe aanpak de deelname uit het aartsbisdom een impuls te geven.

Het is tegenwoordig niet altijd meer mogelijk om vanuit een parochie een groep van voldoende omvang te organiseren die deelneemt aan de Stille Omgang. Door als aartsbisdom onze krachten en aanwezigheid in Amsterdam te bundelen, willen we voor mensen de drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met een kleinere groep uit de parochie. Wij hopen dan ook op een mooie deelname vanuit heel het aartsbisdom!

De intentie voor de komende Stille Omgang ‘Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen’ is gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie (6,48-51), waarbij ook wordt verwezen naar een gedicht van de H. Titus Brandsma, geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen. “Titus Brandsma leert in gevangenschap Christus beter kennen. Hij leert ons als martelaar te ‘getuigen’ en daarin vol te houden,” aldus de organisatie van de Stille Omgang.

De Stille Omgang is een jaarlijkse nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam en volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen de deelnemers één van de vele Eucharistievieringen bij in één van de zeven binnenstadskerken.

Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer informatie over de deelname van het aartsbisdom aan de Stille Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl.

Meer info over de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl