Milk & Honey is een gelegenheidskoor dat vanuit de St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen, onder leiding van Melle van Huystee en Melissa Zijsling-van der Horst en begeleid door Marianne van der Laan, muzikale vieringen voorbereidt.
In deels wisselende samenstelling werken jongeren uit de parochie en daarbuiten toe naar een viering. De talenten komen uit de verschillende steden en kerken, maar tijdens de repetities in de St. Petrusbandenkerk is dat verschil niet te merken; er heerst een sfeer van saamhorigheid en het voelt alsof de groep al jarenlang in deze bezetting zingt.
Per project vindt een nieuwe wervingsronde plaatst: nieuwe deelnemers krijgen de kans zicht voor één project of voor een langere termijn aan Milk & Honey te verbinden. Deze vrijblijvendheid maakt dat de deelnemers bewust kiezen voor deze groep en zich met hart en ziel inzetten.
Mede door Milk & Honey vonden verschillende deelnemers hun weg (weer terug) naar de kerk.

Na het succes van de Top-2000 viering in november 2022, The Passion in april 2023 en de Tour of Hope (najaar 2023) gaat Milk & Honey weer verder met  The Passion.