Tijdens de voorbede wordt onder andere gebeden voor persoonlijke intenties. Deze kunt u aanvragen bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.
U kunt een mailtje sturen naar petrusbanden@hetnet.nl of bellen op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur naar telefoon 0343 514 708.
De kosten, € 12,– kunt u overmaken naar NL20 Rabo 03 75 22 87 72  t.n.v. kerkbestuur Sint Petrus’ banden.