Een keer per jaar krijgen de diaconieën van de Leersumse kerken van de Regionale Sociale Dienst adressen van bewoners die weinig geld hebben te besteden. Deze bewoners ontvangen een tegoedbon voor de supermarkt in december. Op die manier laten de Leersumse kerken merken dat ze meeleven met allen die het, om welke reden dan ook, financieel minder gemakkelijk hebben. De eindejaarsattentie geeft de gezinnen de mogelijkheid om wat extra’s te doen met de feestdagen.

Nu krijgt elk huishouden, dus ook u en alle andere parochianen, in de maanden november en december 190 euro als tegemoetkoming voor de energiekosten. Misschien hebt u dit bedrag zelf hard nodig. Maar misschien ook niet. In dat geval roepen wij u op om (een deel van) dit bedrag over te maken naar de diaconie. Hiermee kunnen we de tegoedbon ophogen met 20 euro per gezin. In totaal gaat het om ca. 80 adressen die voor de eindejaarsattentie in aanmerking komen.

Uw kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:   NL32INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. Sint Maartenparochie, geloofs­gemeenschap St. Andries te Leersum o.v.v. ‘Energie-donatie Diaconie’. U kunt uw gift ook deponeren in de collectebus bij de ingang van de kerk.

Doet u mee? Alvast bedankt namens de diaconie!

Loes Grimmelijkhuizen en Carien Rockx