Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht. Hoewel dit niet geldt voor gebedshuizen, zullen we het dringende advies van de bisschoppen volgen, nl. dat de aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.