Het dragen van een mondkapje tijdens de viering is niet meer nodig. Het intentieboek in de kerk kan weer worden gebruikt en bij Maria mogen weer kaarsjes worden aangestoken.