Daar aangekomen vierden we de H. Eucharistie in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Aansluitend begeleidde kapelaan Miguel Angel ons naar de genadekapel voor het afsluitend gebed door kapelaan Karel Donders.

Na de lunch was er door Deken J. Dautzenberg van Maastricht, tevens pastoor van de basiliek van Sint Servaas, een interessant verhaal over Sint Servaas en over de basiliek. Hij nam ons mee naar het graf van Sint Servaas, waar pastoraal werker Fred Kok ons voorging in gebed.

Na een bezoek aan de schatkamer was er een kort bezoekje aan het klooster van de paters Redemptoristen in Wittem, bekend om de Gerarduskapel en Gerarduskalender) met daarin de beeltenissen van Gerardus Majella en Petrus (Peerke) Donders, de kloosterkerk met het grafmonument van de Nederlandse kardinaal van Rossum, en de befaamde bibliotheek en boekwinkel.

Net iets over zevenen waren we weer in Leusden terug. Een mooie inspirerende dag! Dit vraagt om een vervolg: op donderdag15 maart is om 10.00 uur in parochiecentrum de Kom, Hamersveldseweg 51 in Leusden (rechts naast de kerk), een informatiebijeenkomst  over de bedevaart naar Dokkum (St. Bonifatius), die op 12 april zal plaatsvinden. U bent allen van harte uitgenodigd. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij pastoraal werker Fred Kok, fred.kok@stlucas.nu