Tijdens de Kerkendag op 30 mei is gecollecteerd voor de Stichting Bootvluchteling. De collecte heeft tot nu toe
€ 811,50 opgebracht. De penningmeester van de RvK, Niels Fischer, laat weten dat er nog steeds bedragen binnenkomen. Dat is mooi.
Naast de bezoekers in de kerk hebben, aldus koster Timo Bekker, nog ruim 400 mensen de viering gevolgd via de livestream: 280 rechtstreeks en de anderen op een later tijdstip. Volgend jaar hopelijk weer met honderden buiten maar dit was een mooi alternatief.
Jeannette van Andel, Raad van Kerken Zeist