Gezellige ontmoetingen, mooie musical door kinderen uit onze parochie, spetterend optreden van volkszanger Henk Dissel, inspirerende Eucharistieviering o.l.v. het gehele pastorale team, een lekkere lunch en smakelijke hapjes en drankjes zijn de ingrediënten van onze parochiedag, de St. Maartendag.

Deze dag vindt op zondag 10 november plaats en begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering in de St. Josephkerk in Zeist. Op deze dag zijn de kerken in de andere geloofsgemeenschappen van de parochie gesloten want iedereen is welkom op deze parochiedag. Vanuit de andere locaties is vervoer geregeld. Wilt u hier gebruik van maken, geef dit dan tijdig door bij uw eigen geloofsgemeenschap.

Deelname aan deze dag is gratis. Wel is er tijdens de viering een collecte voor de onkosten van de dag.

De organisatie zorgt voor de lunch met soep en broodjes. U kunt lange houdbare (fair trade) producten mee nemen voor de voedselbank, die u voor de Eucharistieviering kunt inleveren.

Het programma van de dag
11.00 Eucharistieviering o.l.v. het pastoraal team (Sint Maarten en Sint Lucas) en m.m.v. het Emmauskoor uit Zeist.             Er is crèche en kinderwoorddienst.

12.15  Lunch met soep en broodjes, verzorgt door de organisatie

13.00 Musical ‘Spector -Het beste zit van binnen’, door KISI-kids en parochianen. Stel je voor, iemand vraagt je:
‘Wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven?’ Dat overkomt Erik, een blinde bedelaar. En de
vrienden die hij onverwachts ontmoet, gaan hem helpen om die droom waar te maken. Erik twijfelt, zal het
hem lukken? Beleef het mee in deze musical. En….wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?

14.00 Gospelzang met Henk Dissel

14.30 Samen zijn met hapje en drankje

15.00 Einde St. Maartendag

Iedereen is van harte welkom!
Voor meer info en vragen: Hao Tran, pastoraal werker, h.tran@parochie-sintmaarten.nl