Over geld praat je niet. Het is een diepgewortelde fatsoensregel waar we ons ook in de kerk aan houden. Het taboe is zo groot dat zelfs mensen met ernstige financiële problemen niet of veel te laat over hun geldzaken praten. Zou je uit naastenliefde daarom niet juist in de kerkelijke gemeente over persoonlijke geldzaken moeten praten?

Iedereen kent mensen met schulden of geldzorgen
Landelijk gezien heeft twintig procent van de huishoudens serieuze financiële problemen. Mensen van wie het dagelijks leven ontwricht wordt door de schulden en die gebukt gaan onder groot persoonlijk leed. Het zouden zomaar uw buren kunnen zijn. Of misschien heeft u zelf problemen.

Hulp komt nooit te vroeg|
Dat is reden genoeg om te proberen deze mensen zo vroeg mogelijk te bereiken en actief hulp aan te bieden. Uit schaamte zoeken veel mensen namelijk pas hulp als de ellende niet meer te overzien is. Vaak trekken ze zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen geen mensen meer thuis uit,  zijn ineens vaak hun portemonnee ‘vergeten’ en doen niet meer mee aan activiteiten die geld kosten.

Mogelijk herkent u zulke signalen van geldnood bij iemand in uw omgeving. Wacht in dat geval niet af. Informeer voorzichtig of er geldzorgen zijn en biedt hulp aan. U kunt doorverwijzen naar SchuldHulpMaatje. Bel of mail eventueel samen, als die eerste stap lastig is. En sla een arm om die ander heen. Gewoon uit naastenliefde, zoals Jezus ons geleerd heeft. Elk mens verdient een nieuwe kans.

Misschien heeft u zelf moeite om rond te komen. En staat er op de spaarrekening nog maar een klein bedrag. Het spaarpotje voor onverwachte uitgaven is bijna leeg. En ligt u ‘s nachts wakker van de (financiele) zorgen. Ook dan kunt u contact met ons contact opnemen. Het kan iedereen overkomen. Accepteer de hulp die u kan krijgen. Omdat we er voor elkaar willen zijn.

Aanmelden
Bel of mail met SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug. Of bezoek het inloopspreekuur Grip op Geld. Vrijwilligers van ons zijn hier ook bij betrokken.
Anton, Sonja en Bernard zijn coördinatoren. U kunt ze bereiken op 06 1452 9069 of mail naar coordinator@schuldhulp-uhr.nl. Zij kunnen het beste maatje aan u koppelen, afhankelijk van uw vragen. De hulp is gratis. Uiteraard wordt er met uw gegevens vertrouwelijk omgegaan.

Inloopspreekuur Grip op Geld

  • Amerongen: dinsdag 14.00-16.00 uur in de Bibliotheek, Allemanswaard 51
  • Doorn: donderdag 10.00-12.00 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2

Omdat we er voor elkaar willen zijn,
Sonja Rinsma  (coördinator Amerongen/Leersum/Overberg)
Jacqueline Hoogstraten, Leersum (bestuurslid)