Mag ik u nog iets vragen?

Vele kerken en gemeenten zijn al actief voor vluchtelingen en hun integratie in de Nederlandse samenleving. Meestal gaat het dan om statushouders; mensen die toegelaten zijn en een huis hebben gekregen. Heel belangrijk!!

Daarnaast is er echter een groep vluchtelingen die ‘ongedocumenteerden’ worden genoemd. Tot deze groep behoort de familie uit El Salvador die nu door uw parochie wordt opgevangen. Ik ben ontzettend blij en trots en dankbaar dat deze opvang door jullie parochianen mogelijk wordt gemaakt.

Ongedocumenteerden hebben Nederland om bescherming gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. Meestal komt dit omdat het asielverhaal als ‘ongeloofwaardig’ wordt bestempeld. Dit oordeel wordt vaak te snel genomen. Een groot aantal mensen komt, soms jaren later, door nieuwe bewijzen en door goede begeleiding, alsnog in aanmerking voor asiel.

Wanneer blijkt dat mensen niet kunnen worden uitgezet, bijvoorbeeld omdat hun land van herkomst onveilig is, hen niet accepteert of omdat ze geen reisdocumenten kunnen krijgen, worden ze vaak weer op straat gezet. Ook zijn er mensen die zelf uit het AZC vertrekken omdat de dreiging van uitzetting boven hun hoofd hangt. Deze uitzetting kan al plaatsvinden voordat de procedure definitief is beëindigd. Ongedocumenteerden zijn dus eigenlijk hen die aan de rafelranden van de procedure tussen wal en schip belanden. 1 juni is de corona-opvang voor dak- en thuislozen gesloten. Wij vrezen dat alleen al in Amsterdam dit betekent dat zo’n 150 ongedocumenteerden op straat belanden. Dat betekent dat wij op zoek blijven naar mensen, die bereid zijn een ongedocumenteerde enige tijd onderdak te bieden; een plek waar zij of hij op adem kan komen en in die rust weer wat meer perspectief op haar of zijn toekomst kan krijgen.

Zouden er in de Sint Maartenparochie niet meer mensen te vinden zijn die een herberg voor een ongedocumenteerde willen zijn?! Paus Franciscus heeft al eens gezegd dat, wanneer iedere parochie een vluchteling opneemt het vraagstuk van de vluchteling opgelost zou zijn… Uw parochie is daar nu een voorbeeld in! Denk aan wat de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13 zegt: ‘Houd de gastvrijheid in ere, omdat zo, sommigen, zonder het te weten, engelen hebben ontvangen’. En dat het engelen zijn, dat kunnen de mensen die er nu de schouders onder zetten, beamen! Mocht u interesse hebben, laat het mij dan weten.

Hartelijke groet,

Coen van Loon, diaken
cej.vanloon@kpnmail.nl