Deze week werd bekend dat de Nederlandse kerkgenootschappen in overleg met minister Grapperhaus hebben afgesproken het aantal kerkgangers bij een viering te beperken tot maximaal 30. Onze bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid en zullen vóór het komende weekend met een vertaling komen voor de eigen parochies.
In afwachting hiervan hebben pastoraal team en parochiebestuur het volgende besloten voor de komende weekenden.

Komend weekend, 10/11 oktober
Omdat het kort dag is om parochianen over bovenstaande goed te informeren, zal komend weekend een overgangsweekend zijn. Wanneer er meer dan dertig kerkgangers komen, worden deze, rekening houdend met de maximale capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter, gewoon toegelaten. De maatregelen zullen pas worden ingevoerd met ingang van het weekend van 17/18 oktober.

Reserveren vanaf 17/18 oktober
Locaties zullen, bij een maximum van 30 personen, gaan werken met een reserveringssysteem. Meer informatie hierover vindt u hier op onze website.

Mondkapjes
De overheid heeft dringend geadviseerd om binnen, in openbare ruimten, een niet-medisch mondkapje te dragen. Pastores nemen dit advies over en dragen bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje. Veel vrijwilligers en kerkgangers doen dit al. Wij denken dat dit verstandig is en bevelen dit advies dan ook aan.

Bijeenkomsten in parochiecentra beperken
Bijeenkomsten in onze parochiecentra worden tot het hoogst noodzakeleijk beperkt, bijvoorbeeld de voorbereidingen voor een uitvaart. We verzoeken iedereen met klem om de fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen en activiteiten) uit te stellen of, indien mogelijk, deze digitaal te verzorgen. We hebben hiervoor drie redenen. Ten eerste willen we zorg hebben voor onze dierbaren en medeparochianen, vooral ook kwetsbare mensen.  Ten tweede weten we het niet beter dan de experts, dus willen we luisteren naar het kabinet. Ten derde willen we er alles aan doen om te voorkomen dat we teruggaan naar een situatie van een “lockdown” met ook voor de kerken alle gevolgen van dien. Wij hopen dat jullie deze overwegingen van harte onderschrijven.

Advies over koffiedrinken na de vieringen
De vieringen in het weekend gaan gewoon door binnen de huidige omstandigheden. Wel willen we adviseren het koffiedrinken na de viering achterwege te laten.

Samen tegen corona
Veel maatregelen roepen bij mensen naast begrip ook teleurstelling en soms boosheid op. Dat begrijpen we maar al te goed. Maar we hopen dat we als parochie bijdragen aan het indammen van het virus.