De gezamenlijke werkgroepen voor de Vastenactie proberen om regelmatig een Vastenactie te houden voor een zogeheten ‘eigen doelen project’.  Dat betekent dus voor een project in de derde wereld waar een eigen parochiaan direct bij betrokken is. We hebben sinds 2006, het eerste jaar dat we een gezamenlijk doel kozen, al negen keer voor een eigen doelen project goedkeuring gekregen van Vastenactie in Den Haag. Allemaal mooie projecten die ook allemaal een boost hebben gekregen door de inzet van onze parochie. Voor de werkgroepen is het ook zeer motiverend als we ons voor een eigen doelen project mogen inzetten.

Nieuwe projecten gezocht
Voor 2021 en latere jaren zoeken we nieuwe projecten waar parochianen rechtstreeks bij betrokken zijn om tijdens de vastenactie geld voor in te zamelen en aandacht voor te vragen. Met dit bericht roep ik parochianen op, die betrokken zijn bij projecten in de derde wereld, om hun project in te brengen voor een vastenactieproject. Er wordt uiteraard enige inspanning van u gevraagd tijdens de vastenactie maar die inzet levert echt wel wat op.

Niet elk project krijgt goedkeuring want er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Meestal is dit wel in orde. Heeft u een mooi project, neem dan vóór 10 augustus contact op met Frans Groot, de Vastenactie-coördinator van onze parochie, om te overleggen of uw project in aanmerking komt en welke inspanning er van u gevraagd wordt. U kunt mij altijd bellen op 06-53129218.

Frans Groot, 
Coördinator Vastenactie St. Maarten