Beste parochianen,

“Als het getij verloopt, verzet men de bakens!” Dat symboliseert wel het punt waarop het Jongerenkoor Driebergen zich momenteel bevindt. Voor kerkelijke jongerenkoren is de huidige tijd, ongeacht de situatie rondom COVID-19, geen gemakkelijke tijd. Er zijn tal van redenen aan te wijzen waarom jongeren zich niet meer aan een kerkelijk jongerenkoor, dus ook het Jongerenkoor Driebergen, willen binden. Dit heeft ertoe geleidt dat het huidige ledenaantal van ons jongerenkoor dusdanig teruggelopen is dat een nieuwe vorm noodzakelijk werd om het JKD in stand te houden en nieuwe leden aan te kunnen trekken. Het bestuur van het JKD heeft daarop, samen met de locatieraad, gezocht naar deze nieuwe vorm van het koor. We zijn gekomen tot de vorm van een projectkoor dat, anders dan voorheen, zich gaat richten op een bredere ondersteuning van de geloofsgemeenschap in plaats van uitsluitend via het ondersteunen van vieringen. Zo wordt er binnen de Sint Petrus’ banden gewerkt aan het opzetten van een “plek van inspiratie”, waarbij naast reguliere missen ook ruimte gegeven wordt aan andere vormen van religie, bezinning en geestelijke verrijking. Het Jongerenkoor Driebergen zal hieraan actief gaan meewerken en om deze verandering te symboliseren, zullen we verder gaan onder de naam JKD; niet meer als afkorting dus, maar nu als nieuwe naam. Welke andere mogelijkheden, zowel binnen de geloofsgemeenschap als daarbuiten, gaan ontstaan zal de toekomst verder moeten uitwijzen, maar we blijven zeker verbonden met onze wortels.

Aangezien we nog steeds onderdeel blijven van de kerk zullen we ook gebruik blijven maken van onze ruimte in het parochiecentrum en de repetitieruimtes binnen de Sint Petrus’ bandenkerk. Ook de andere kernwaarden van het koor, waar het zo bekend om staat, zullen geprobeerd worden te behouden, zoals de feestjes, de koorweekenden en andere gezellige activiteiten die het organiseert.

Na de zomer gaan we ons eerste project opstarten. In ieder geval voor dit eerste project zal de leeftijd verhoogd worden naar 40. Lijkt het u of misschien iemand die u kent leuk om mee te komen zingen en een impuls aan het koor te geven? Geef u dan op door een mailtje te sturen naar: jkddriebergen@gmail.com. Als antwoord hierop krijgt u meer informatie over het koor en ook hoe u zich kunt inschrijven. Een duwtje in de rug op enige andere manier wordt natuurlijk ook gewaardeerd! Om verder op de hoogte te blijven, kunt u ons volgen op Facebook onder de naam JKD en op Instagram onder de naam jkd.driebergen.

Voor in de tussentijd: blijf gezond en hopelijk zien we u snel weer!

Met vriendelijke groet namens het bestuur van het JKD,

Elsemieke Brantjes

Voorzitter