Aangezien ook in beide locatie besturen het aantal actieve leden is verminderd (veel leden hebben inmiddels meerdere portefeuilles) is besloten om de vergaderstructuur aan te passen.
Met name door het vertrek van Jan Roos, die in beide besturen zat en daardoor als liaison tussen beide besturen fungeerde, misten beide besturen de uitwisseling van informatie. Wij willen Jan dan ook hartelijk danken voor zijn tomeloze inzet!
Vandaar dat nu beide besturen op een en dezelfde avond beginnen afzonderlijk te vergaderen om na een uur gezamenlijk bijeen te komen. Hoewel de vergaderingen hierdoor wat langer zullen kunnen duren blijkt het een goed alternatief te zijn.

Onder meer de volgende onderwerpen kwamen in onze laatste bijeenkomst aan de orde:

 • Groot onderhoud
  In overleg met  MonumentenWacht zal dit najaar worden gestart met een deel van het groot onderhoud van het parochiecentrum. Hoewel er voor groot onderhoud wordt gereserveerd zal er mogelijk toch nog bijdragen kunnen worden gevraagd van onze parochianen, mogelijk via speciale acties.
 • Koren
  Door het tijdelijk uitvallen van het Themakoor en de extra inzet van het Emmauskoor en de Cantores  was het tijdens de vakantiemaanden toch niet mogelijk alle diensten met zang te begeleiden. Deze stille missen werden echter ook gewaardeerd: men had  hierdoor meer tijd voor contemplatie.  Mogelijk zullen wij in de toekomst ook stille missen invoeren.
 • Themakoor
  Het Themakoor heeft nu een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Jasper Witteveen die al in meerdere kerken actief is. Wij zijn erg blij met zijn inzet. Op donderdag 5 september heeft het Themakoor voor het eerst onder zijn leiding gerepeteerd.
  Jasper Witteveen studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en koordirectie bij de meerjarige dirigentenopleiding van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Hij rondde daar ook met succes het verdiepingsjaar van die opleiding af. Hij volgt zangles bij Lara Diamand in Utrecht. Behalve als koordirigent is Jasper Witteveen actief als zanger, componist en arrangeur. Hij dirigeert ook de projectcantorij van de Noorderlichtkerk in Zeist, het gelegenheidskoor van Hospice Demeter in De Bilt en (sinds 2018) Kamerkoor Sforzato. 
 • Misdienaarsdag
  Zeer tot onze spijt nemen wij dit jaar geen deel aan de Misdienaars dag, het gezellige uitje voor onze jongste vrijwilligers. Deze keer niet omdat wij moeten bezuinigen, maar gewoon omdat wij geen misdienaars meer hebben.
  Misschien zouden de kinderen wel tijdens de mis willen dienen, maar vaak vinden de ouders het lastig de zondagen in te plannen.
  Spijtig, heel spijtig.
 • Vrijwilligersbarbecue
  Op zaterdag 28 september wordt al onze vrijwilligers een barbecue aangeboden in de tuin en het parkeerterrein achter de kerk. Wij willen hiermee onze waardering uiten aan al die parochianen die zich inzetten voor de kerk en de medeparochianen.  De vrijwilligers ontvangen persoonlijk een uitnodiging.