Na de renovatie vorig jaar hebben we ook het balkon opgeknapt. Het is nu een fijne plek om te zitten en we genieten van de groene plantenbakken! Vanuit kringloopwinkel Het Goede Doel heeft wijkgemeente De Bron deze opknapbeurt mogelijk gemaakt en daar zijn we heel blij mee. Het doet goed om te midden van veel beton en glas ook natuur om ons heen te hebben en groene groei te zien. Deze nieuwe ‘buitentuin’ vraagt om zorg en aandacht en die geven we met elkaar als vaste bezoekers van het inloophuis.

Pilot cursus ‘Samen Verder Vooruit’
Bovenstaande voorbeelden roepen metaforen op van groei en zorg voor natuur en mens. Als inloophuis zoeken we naar manieren om mensen duurzaam verder te helpen in het leven van elke dag.
Zo hebben we vanuit Kerk en Samenleving afgelopen maanden een pilot cursus gedraaid in Vollenhove voor bezoekers van de Voedselbank. Wij willen d.m.v. deze cursus samen verder vooruit komen en kijken hoe men weer los kan komen van de hulp van de Voedselbank. Het is goed als men, na een periode van nodige hulp, weer zelf kan voorzien in de boodschappen en meer zicht krijgt op het te besteden budget. Met hulp van andere organisaties zoals Schuld Hulp Maatje, Taalhuis, Gezondheidscafé en de Vrijwilligerscentrale en de Voedselbank hebben we inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd om dit proces in gang te zetten en te begeleiden.
Afgelopen week hebben zes vrouwen deze cursus afgerond en we zien dat zij sprongen vooruit hebben gemaakt. Onder begeleiding en met steun van de voedselbank kunnen wij hun afhankelijkheid van deze zorg afbouwen. We gaan de cursus nu evalueren en bijsturen zodat er straks een stevige cursus staat die we jaarlijks in de Wijkinloophuizen aan kunnen bieden.

Met een groet en van harte welkom in een van de inloophuizen,

Ton Verweij, Marian van Giezen, Marianne Krijgsman en Rianne Verduin

Foto’s: Rianne Verduin