Binnen onze Wijkinloophuizen kan je het contrast van bitter en zoet terugvinden. We ontmoeten veel mensen ‘met een verhaal’. Zij kennen beperkingen op lichamelijk of psychisch vlak, hebben moeite een netwerk te onderhouden of zin te geven aan hun leven. Of vinden het lastig structuur aan te brengen in hun leven of sjouwen een groot verdriet met zich mee. Toch ontdek je soms pareltjes tussen dat alles! Dan blijkt iemand heerlijk te kunnen koken voor een groep of een prachtig plan te kunnen maken voor een buurtproject. Of iemand brengt gezelligheid mee, waardoor de sfeer aanmerkelijk verbetert in het inloophuis.

Met nieuwe activiteiten proberen we altijd weer mensen naar de Wijkinloophuizen te trekken. Zo zijn in Zeist-West bijeenkomsten over zingeving gestart, gericht op ouderen. Marcella van Daatselaar, geestelijk verzorger en betrokken bij het Centrum voor Levensvragen houdt een inleiding tijdens die bijeenkomsten over thema’s als trouw, wijsheid en inspiratie. Vervolgens wordt aan de hand van vragen en in kleine groepen verder gepraat over het desbetreffende thema. Er ontstaan op deze manier prachtige gesprekken, waarbij diepgang zomaar wordt bereikt. Je zou kunnen zeggen dat mensen er van op knappen. Leuk is het ook, dat er op deze manier ook weer nieuwe mensen over de vloer komen.

Erg leuk was ook de ontdekking dat er een beweegroep actief is in Zeist-West, gericht op dezelfde doelgroep als die van de Wijkinloophuizen. Naar aanleiding van het contact met de begeleidster van de beweeggroep, maakten we een plan om deze groep eens te ontvangen in het Wijkinloophuis. Eén van onze bezoekers maakte ook deel uit van die groep en had al eens aangegeven dat zij weleens wilde koken voor een groep in het inloophuis. En zo was een plan gauw gesmeed en op een donderdagavond kon de groep aanschuiven en werd er heerlijk Indisch gegeten. En, drie van hen schuiven vervolgens aan bij een reguliere maaltijd van het Wijkinloophuis!

Mooi is het ook dat er een groeiende groep vrouwen met een migratieachtergrond, samenkomt in het Wijkinloophuis. Deze groep krijgt professionele begeleiding bij het vinden van haar weg in de Nederlandse samenleving. Het inloophuis is voor hen een inmiddels een vertrouwde omgeving geworden en hun bijeenkomsten duren steeds langer. Mooi om te zien dat zij zich thuis voelen bij ons.

Wilt u ook eens een zingevingsbijeenkomst bijwonen? Kom dan op vrijdag 17 november om 10.00 uur naar Wijkinloophuis Zeist-West, De Clomp 33-02. Het thema is dan: verlies en rouw. De toegang is vrij  en u kunt bij ons terecht, zonder dat u zich van te voren hoeft aan te melden. Van harte welkom!

Hartelijke groet vanuit de Wijkinloophuizen,

Marian van Giezen, Rianne Verduin , Ton Verweij en Marianne Krijgsman

Foto: nachtschade (bitterzoet), pixabay