De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt u uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan dit speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit Laudato Si’, een korte overweging en een gebed.

Kwetsbaarheid en verwondering

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.

Amen

 

Uit de evangelielezing van deze dag

“Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden. Eenmaal gekomen zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.” (Joh. 16, 7-8)

 

Tekst ter overweging

“Heel het materiële heelal is een taal van de liefde van God, van zijn mateloze genegenheid voor ons. Bodem, water, bergen, alles is liefkozing van God.”  – Laudato Si’ 84

Wij hebben de afgelopen maanden ervaren dat ons bestaan kwetsbaar is. Tegelijk heeft de stilte velen van ons ontvankelijker gemaakt voor de schoonheid van het voorjaar, voor de natuur die zich uitbundig toont in de kleuren van bloemen, in de groeikracht van bomen en planten, in de warmte van de zon. Laten we deze negen dagen van de Laudato Si’-noveen dankzeggen voor de ongelooflijke gave die God ons dagelijks schenkt in de natuur om ons heen. Laten we open staan voor de verwondering over elke bloem die groeit, elke vogel die zingt, elk lieveheersbeestje of vlinder die kruipt of fladdert.

 

Gebed

Moge de Schepper van al wat leeft en ademhaalt
ons leven zegenen en behoeden.
Mogen wij op onze beurt behoeden al wat leeft en ademhaalt.
Mogen wij ons daartoe gezegend weten:
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Amen.