‘Zorg en verwondering’ is het thema van de eerste dag van het noveengebed in de Laudato si’ week.

Dagelijks openingsgebed
Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen


Uit de evangelielezing van deze dag
“Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid.” (Joh 17, 14-17)

Tekst ter overweging
“Er kan geen gevoelsmatige intieme band met de andere wezens in de natuur bestaan als ons hart niet tegelijk teder, meelevend bezorgd is voor mensen.” – Laudato Si’ 91

“Alles is met elkaar verbonden”, we voelen en ervaren het in deze nieuwe crisis eens te meer. De crisis laat bij velen hun sociale gevoel spreken, er is een grote verbondenheid zichtbaar in de creativiteit die de crisis oproept. Meer nog dan hoeder, zijn we geroepen om medeschepper te zijn. Dat wil zeggen: ons steentje bij te dragen in elke crisis opdat we de aarde de vorm geven zoals God die wenst.

De coronacrisis is misschien eens te meer een prikkel om onze verantwoordelijkheid voor de schepping als schepping op te nemen: een ruimte waar we Gods droom delen met andere levende wezens, verbonden in een grootse ecologie.”

(Uit een overweging van Walter Ceyssens sj op 20 april 2020, Ignis)

 

Slotgebed
Schepper God,
wij danken U voor uw schepping in haar diversiteit en schoonheid.
Wij bidden U dat we U nederig mogen dienen
en met eerbied leren omgaan met alles wat U heeft gemaakt.
Vergeef ons voor die momenten dat we uw prachtige aarde hebben beschadigd
of meer hebben genomen van de gaven van uw schepping dan wij nodig hebben.
Mogen wij open staan voor de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen,
dat wij ons laten raken en stappen zetten om uw schepping te behoeden en bewaren.
Wij vragen U dit in de naam van Jezus, onze Heer.
Amen.