‘Voor een wereld die toekomst heeft’ is het thema van de tweede dag van het noveengebed in de Laudato si’ week.


Dagelijks openingsgebed
Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen


Uit de evangelielezing van deze dag
Jezus antwoordde hen: “Zo? Jullie geloven nu? Let op, er komt een uur,  ja het is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, ieder naar zijn eigen plek, en Mij alleen zullen laten. Hoewel: Ik ben niet alleen, de Vader is met Mij. Dit alles heb Ik jullie gezegd opdat je in Mij vrede zult bezitten. In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16, 31-33)


Tekst ter overweging
“Welk soort wereld willen we nalaten aan wie na ons komt, aan de kinderen die opgroeien? Deze vraag gaat niet alleen over het milieu op zich…..Wij moeten beseffen dat het onze eigen waardigheid is die op het spel staat. Wijzelf zijn de eerste belanghebbenden om een bewoonbare planeet na te laten aan de mensheid die na ons komt. Het is een drama voor onszelf, want het stelt de vraag naar de zin van onze levensweg op deze aarde.” – Laudato Si’ 160

Een crisis is ook een moment om opnieuw na te denken over de richting die we willen gaan. Kiezen we er als samenleving in deze coronacrisis voor om het eigenbelang voorop te stellen? Of werken we zoveel mogelijk met anderen samen, om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg ontvangt die nodig is, dat hulpmiddelen ter beschikking staan van zorgpersoneel, dat inzichten en ontdekkingen snel met elkaar worden gedeeld? Ook de milieucrisis en de klimaatverandering kunnen alleen gezamenlijk worden aangepakt. Iedereen heeft belang bij schone lucht, gezonde ecosystemen, zuiver water in onze rivieren, zeeën en oceanen. Wij maken deel uit van de natuur. De apostel Paulus herinnert ons eraan dat als één deel van het lichaam lijdt allen lijden (1 Corinthiërs 12:26).


Gebed
God onze Vader, Gij draagt en ondersteunt ons
op onze weg door het leven.
Verhoor ons gebed, maak onze aarde tot een tuin
waarin het goed is te leven en te werken.
Wees onze toevlucht, werk aan ons naar uw goedheid
en bewijs de wereld uw mildheid.
In Christus onze Heer. Amen