De derde dag van het noveengebed in de Laudato si’ week heeft als thema: ‘Bron van liefde’.


Dagelijks openingsgebed
Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen


Uit de evangelielezing van deze dag
“Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U Mij te doen hebt gegeven. Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde, en bekleed Mij met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld, die U Mij had toevertrouwd. Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij toevertrouwd. Ze hebben uw woord ter harte genomen.” (Joh. 17, 4-7)


Tekst ter overweging
“De Vader is de uiteindelijke bron van alles, liefdevol en meedelend fundament van wat bestaat. De Zoon, die Hem weerspiegelt en door wie alles is geschapen, verenigde zich met deze aarde, toen Hij in de schoot van Maria een menselijke gestalte aannam. De Geest, oneindige band van liefde, is ten innigste aanwezig in het hart van het heelal en bezielt het en wekt het op tot nieuwe wegen.” – Laudato Si’ 238

De Canadese schrijfster en activiste Mary de la Vette schrijft over een liefde die de mens omvormt, het leven behoedt en ons nederigheid leert:

“Mogen we de ernst van de situatie begrijpen
en beseffen dat liefde onze enige redding is.
Liefde voor onze kleine en zo bedreigde aarde.
Alleen liefde kan ons hart omvormen en ons maken
tot behoeders van leven en van de aarde.
Alleen liefde kan onze ogen openen voor de integriteit en rechten van alles wat leeft.
Alleen liefde kan ons de nederigheid leren
die we zo nodig hebben om goed met onze aarde om te gaan.
Alleen liefde kan het bedreigde leven behoeden en voor uitsterven bewaren.”


Gebed
Onze God,
Help ons dienaren te zijn
van Vrede en Gerechtigheid,
dat wij U eren in onze eerbied
voor uw schepping
die u bestemd hebt voor het welzijn van heel uw volk op aarde.
Dat vragen wij u in Christus. Amen.