‘Bewustzijn die ons in beweging zet’ is het thema van de 5e dag van het noveengebed in de Laudato si’ week.


Dagelijks openingsgebed
Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen


Uit de evangelielezing van deze dag
“Ik heb hun laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn.” (Joh. 17, 22)

Tekst ter overweging
“Het is niet de bedoeling informatie te verzamelen of onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar wel dat wij ons pijnlijk bewust worden van wat er in de wereld gebeurt, zodat we ons dit persoonlijk aantrekken en leren inzien wat ieder van ons eraan kan doen.” – Laudato Si’ 19

Jezus stierf aan het kruis op een heuveltop die de naam Golgotha droeg, de schedelplaats. De naam suggereert een dorre, troosteloze plek. In tegenstelling daarmee vond de verrijzenis plaats in een tuin. In deze tuin ontmoette Maria Magdalena de Heer, maar dacht aanvankelijk dat Hij de tuinman was. Misschien zat ze er niet eens echt naast. Christus, het Eeuwige Woord, draagt zorg voor Gods schepping. De aarde, ons gemeenschappelijk huis, is als een heilige tuin die onderhouden moet worden, moet worden behoed tegen vernietiging en plundering, die moet worden bewaard zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van de vruchten.

Gebed
God, Schepper van al wat leeft,
Geest en Adem die ons doet leven,
zegen ons overvloedig
met wijsheid, zorgzaamheid en met gerechtigheid.
Zegen ons daartoe in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen