Danielle Raue, oud parochiane en misdienaar van de Theresiakerk en ook betrokken bij Kisikids van onze parochie, is ingetreden bij de Blauwe Zusters op 12 januari 2020. In mei kreeg zij het kruis van  Matará dat ze nu iedere dag draagt. Na 6 maanden in Den Haag als ‘postulante’ is zij verhuisd naar Italië en gaan wonen in het noviciaat in Segni. Als novice bereid je je – in een jaar – voor op het afleggen van de eerste geloften. Met de geloften  wijden de novicen zich voor één jaar, later drie jaar en uiteindelijk voor altijd toe aan Jezus. Samen met andere novicen uit Spanje, Slowakije, Polen,  Uganda, Ecuador, Engeland, Frankrijk en Italië studeren en werken zij, waarbij Italiaans gesproken  wordt. Vakken zijn o.a. spiritualiteit, catechese, filosofie, liturgie, zingen, de Bijbel, Mariologie en natuurlijk Italiaans.

Op 21 november hebben de novicen in Tuscania tijden een H. Mis hun nieuwe namen gekregen. De naam van Danielle Raue is nu Maria Stella Caeli (Maria ster van de hemel). Zij is blij met die naam omdat Maria – als stralendste ster –  haar kan leiden naar haar eindbestemming, zoals ook schippers via de poolster op hun bestemming kunnen komen. Tevens voelt zij zich door God geroepen om een stralend lichtje te zijn in de wereld en mensen door haar getuigenis dichter bij Jezus te brengen en over Zijn liefde te vertellen.

Ook hebben de novicen  de geestelijke oefeningen  van H. Ignatius van Loyola gedaan: een retraite in stilte van 6 dagen ter voorbereiding op een retraite van een maand in augustus 2021. Deze korte retraite was ter voorbereiding op de officiële ‘inkleding’. Na het achterlaten van huis, land, familie, vrienden, gehoorzaam zijn aan een dagrooster, geen persoonlijke bezittingen meer hebben, een nieuwe naam krijgen werd haar haar heel kort geknipt voordat zij het nieuwe habijt mocht ontvangen op 12 december in Bagnoregio tijdens een plechtige H. Mis. Zij was erg blij dat haar moeder Esther Raue erbij kon zijn en daar tien dagen quarantaine voor overhad . Het habijt is het enige kleding stuk dat zij altijd wil dragen als teken van de gelofte van armoede en kuisheid. De kleur blauw is die van Maria. De witte sluier wordt vervangen door een blauwe als zij later dit jaar de  eerste  geloften zal afleggen.

Als iemand haar een kaartje of brief wil sturen kan dat naar het onderstaande adres:

Danielle en haar moeder

Zr. Stella Caeli
Nuestra Señora de Loreto
Vialle dello sport 8
Segni 00037 Roma
Italië


Bovenstaande tekst is een uittreksel uit de persoonlijke brief van 16 kantjes van Danielle. Wilt u haar hele brief lezen, dan kunt u deze hieronder downloaden.

Download vrief Danielle Raue