Aan het begin van de vredesweek, zondag 20 september, wordt een oecumenische vredesdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Aanvang 9.45 uur.

Het thema is: ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Het is een gezamenlijke viering van de Parochie Sint Maarten, Doopsgezinde Gemeente Zeist, de Evangelische Broedergemeente en de Protestantse wijkgemeente Zeist-West. Voorgangers in deze viering zijn ds. Tineke Dronkert (Prot. Gemeente Zeist-West), pastor Henk Bloem (Parochie Sint Maarten) en Nel Otten (namens de Doopsgezinde Gemeente Zeist). Gertjaap Kardol is organist/pianist.

Het is i.v.m. de coronamaatregelen niet mogelijk deze viering te bezoeken. De viering wordt via Kerkomroep en livestream uitgezonden. Voor de laatste informatie daarover: zie de website van de Raad van Kerken Zeist: www.raadvankerkenzeist.nl onder Nieuws of www.pknzeistwest.nl.