Terugkijkend naar de openluchtviering die we zondag 6 september samen met de PKN de Voorhof hebben gehouden kunnen wij alleen maar zeggen: “Het was een fantastische dag!”. Na zo’n twee maanden van voorbereiding was het zo ver. Om 7 uur ‘s ochtends waren de eerste vrijwilligers al bezig op manege Groenewoude om alles voor te bereiden voor de viering om 10:00. Zo werden er 200 stoelen in de buitenbak geplaatst, volgens een ingenieuze plattegrond, zodat iedereen op veilige afstand van elkaar kon zitten. De techniek was bezig om alle apparatuur en meters kabels aan te sluiten om alles wat gezegd en gezongen goed te laten klinken via de boxen en om de dienst op te nemen, zodat deze later die dag zou kunnen worden uitgezonden. Ook werden er veel broodjes gesmeerd en liters koffie gezet.

Om 9 uur konden de zangers en muzikanten nog even de liederen oefenen en gingen de kosters, de gastheren en de gastvrouwen zicht omkleden in hun 17e eeuwse kledij. De viering zou in het teken staan van de vroegere Hagenpreken. Hagenpreken werden gehouden door protestanten tijdens de reformatie. Zij hadden geen eigen kerken, dus er werd gepreekt in het open veld, daar waar de hagen zijn. Deze hagenpreken waren verboden, in de omgeving hielden wachters de boel in de gaten. In latere tijden waren de rollen omgedraaid. Toen waren de katholieken uit hun kerken verdreven en hielden zij hagenpreken in het open veld. In de afgelopen periode konden zowel protestanten als katholieken geen kerkdiensten in hun kerk bezoeken. De kerken waren lange tijd dicht vanwege het coronavirus dat rondwaart over de wereld. Er kon niet samen gevierd, niet samen gebeden en niet samen gezongen worden. Dit vormde de inspiratiebron voor de voorbereidingsgroep van de oecumenische viering om een dienst in de vorm van een hagenpreek te organiseren. Buiten kan iedereen voldoende afstand van elkaar houden, waardoor er veel mensen samen kunnen komen en er weer een keer samen gezongen kan worden.

Tijdens onze hagenpreek van afgelopen zondag troffen wij het bijzonder met het weer. De dag begon met wat mist over het terrein en een schitterende opkomende zon. Al snel scheen de zon uitbundig. Tijdens de dienst betekende dit dat kerkgangers tegen de zon in moesten kijken naar de voorgangers. Gelukkig hadden vele een zonnebril of een pet op en de zon hield hen heerlijk warm.

Iets na 9 uur kwamen de eerste bezoekers voor de viering het terrein op. Zij waren langs de wachters gekomen die hen bij de ingang van Manege Groenewoude hadden opgewacht met een pompje met 21ste eeuwse desinfecteergel. Iets verder op het pad werden zij ontvangen door de gastvrouwen die hun aanwezigheid noteerden en vertelden waar zij in het veld plaats konden nemen. De mensen die kwamen hadden er zichtbaar zin in. Iedereen was vrolijk en blij elkaar weer eens te zien. Deze dag trokken zo’n 200 mensen naar de viering.

Tegen 10 uur kwam de koets met tweespan aan bij de manege. Deze had bij de Catharinakerk pastoraal werkster Nelleke Spiljard en lectrice Annemarieke Slaghekke-van Wijk opgehaald om daarna bij de Voorhof ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra op te halen.
Ook de drie voorgangers en lectrice waren in passende kledij. Zo was pastoraal werkster Nelleke Spiljard deze ochtend even zuster Catharina. Alle drie hielden ze een korte Hagenpreek.

Dominee Pieter Koekkoek begon met een korte uitleg over de Hagenpreken. Zo’n 400 jaar geleden gingen de protestanten ook naar buiten om te luisteren naar preken over het geloof. Dit omdat ze niet werden geaccepteerd door de toenmalige machthebbers. Later na de Beeldenstorm waren het voornamelijk de Katholieken die Hagenpreken hielden.
En ook vandaag worden wij weer naar buiten gedreven. Niet door menselijk handelen dit keer maar door de natuur, een virus. Dit is een tijd waarin wij ons opnieuw kunnen bezinnen op onze plaats in Gods schepping

Pastoraal werkster Nelleke Spiljard zag bij aankomst op het terrein wachters staan zoals er vroegers ook wachters op de uitkijk stonden bij Hagenpreken. Eerst werden de Hagenpreken gehouden door de protestanten en later ook in de omgeving van Woudenberg werden er voornamelijk Hagenpreken gehouden door Katholieken, iets wat niet zo bekend is bij ons.
Als zuster Catharina wist ze dat kan niet de bedoeling zijn. We zijn allen één. Een mooi teken van eenheid is dat we hier nu als broeders en zusters samen zijn.
En ook de wachters hebben vandaag een andere taak. Wij zijn allen wachter en staan op wacht voor het Koningrijk en Gerechtigheid van God. Zien wij als wachters door het licht , dit is mijn broeder, dit is mijn zuster? Zien wij te onderscheiden alles wat God ons heeft toevertrouwd, de natuur en alle andere schepselen om ons heen?

Toen dominee Marten Jan begon met z’n Hagenpreek vlogen er net wat zwaluwen over het veld. Ze vlogen onbezorgd over volgens de dominee, net als het maïs naast de manege onbezorgd stond op het veld. Het oog is de lamp van onze ziel. Zien wij alles met bezorgdheid dan vertroebelt je blik en maakt je verdrietig. Maar kijken met een heldere blik maakt je vrolijk en blij en geeft je inspiratie.
Onbezorgdheid kan dat dan? Het gaat hier om heilige onbezorgdheid. Natuurlijk maken we ons zorgen, maar dat we vooral met een heldere en goede blik mogen kijken. En vertrouwen dat er iemand is die je draagt. Door alles heen worden we gedragen.

Tijdens de viering kon er met de verschillende liederen eindelijk weer eens worden meegezongen in de buitenlucht. Iets dat de meeste mensen achteraf heel fijn vonden. Na de zegen en het slotlied was er tijd voor koffie of thee en een praatje met elkaar, wel op enige afstand nog. Het was een gezellige drukte, veel mensen bleven nog even napraten. En menigeen was er ook nog toen er soep en broodjes werden geserveerd.

Als u deze viering toch gemist hebt of u wilt het nog een keer terugkijken ga dan naar de site https://www.pkndevoorhof.nl/kerk-tv-archief (of klik op de link) en selecteer de viering ‘Vanuit de manege Groenewoude’.

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers van de Catharinakerk en de Voorhof die meegewerkt hebben aan deze viering. En extra dank voor de werkgroep die de viering helemaal heeft voorbereid. Wij als Catharinakerk zijn dankbaar dat we deze viering samen met de Voorhof mochten houden.

Annemarieke Slaghekke-van Wijk en Erwin Spies

(Foto’s Hannie Lamberink-van de Veen / Erwin Spies)

Hagenpreek lege stoelen
Hagenpreek opstelling
Hagenpreek veld gevuld
Hagenpreek veld 2
Hagenpreek muziek
Hagenpreek vrijwilligers