Waarom gaan we naar de kerk? Dat lijkt me duidelijk. We willen ons geloof vieren. Dat is niet alleen zingen, bidden en naar een preek luisteren. Het samenzijn en elkaar ontmoeten is net zo belangrijk.

In dat streven worden we nu al maanden tegengewerkt door het coronavirus. We mochten niet meer naar de kerk. En nu het wel mag, mogen we geen handen schudden, niet knuffelen, niet zingen in de dienst en moeten we op 1,50 meter van elkaar blijven waardoor we maar met een beperkt aantal mensen in de kerk kunnen zitten.

Nu we dat ‘elkaar ontmoeten’ steeds meer gaan missen en er behoeften begint te ontstaan om weer eens een keer echt samen te komen hebben de Voorhofgemeente en de RK Catharinakerk het voornemen opgevat om samen een oecumenische dienst te organiseren.

Om te zorgen dat de dienst volledig conform de coronarichtlijnen van het RIVM kan worden gehouden, zal deze plaatsvinden op een speciale locatie, namelijk bij manege Groenewoude. De dienst vindt plaats op 6 september 2020, aanvang 10.00 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda! Deze bijeenkomst mag u niet missen. We proberen er voor jong en oud een onvergetelijke gebeurtenis van te maken die in het teken zal staan van de vroegere hagenpreken.

In de tijd dat hagenpreken werden gehouden mochten mensen ook niet bij elkaar komen, om geheel andere redenen, maar ze zochten daar een uitweg voor en vonden die ook. Net als wij nu!

Namens het ad hoc organisatiegroepje (H. Catharinakerk en PKN De Voorhof)