Zondag 26 januari, tijdens de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, komen we samen met de leden van de PKN in een oecumenische viering in onze kerk. Aanvang van de viering is 10.00 uur en niet, zoals u gewend bent, 9.30 uur.