Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Het thema van deze viering is: ‘Jezelf bloot geven’. Lezingen zijn uit Genesis 3 en Johannes 20. De viering begint om 10.00 uur.

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren. Daarom zal de viering online worden gehouden met een beperkt aantal mensen uit de deelnemende kerken en zal de viering via een livestream worden uitgezonden (zie www.ebgzeist.nl) en via Slotstad Radio ( FM 107.0). Iedereen is van harte welkom om deze viering, online, mee te beleven.

Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk, Zeist-West en de Bron, de Gemeente van Apostolische Christenen, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de  Evangelische Broedergemeente.

Maaike de Jong, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist, Nelleke Spiljard, pastoraal werker Parochie Sint Maarten, Martin Rus namens de Oosterkerk en gastheer Stefan Bernhard, sinds kort de nieuwe  predikant van de Evangelische Broedergemeente zijn de voorgangers.
De muzikale begeleiding is in handen van organist Niels Fischer, met medewerking van zangers uit verschillende kerken. Wim de Wild zingt solo met eigen gitaarbegeleiding en Sigrid Braam danst bij verschillende liederen.

Het collectedoel wordt in de viering en op de website van de Raad van Kerken bekend gemaakt, ook via QR code.

Zie voor de actuele stand van zaken de website van de Raad van Kerken Zeist www.raadvankerkenzeist.nl