Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. We zijn blij dat we deze weer met elkaar kunnen vieren en hopen dat buiten te kunnen doen. De viering bij de Evangelische Broedergemeente (Zusterplein 20, Zeist) begint om 10.00 uur.

Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Zeist-West en de Bron, de Gemeente van Apostolische Christenen, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de  Evangelische Broedergemeente.

Het thema van deze viering is: ‘Een wereld van verschil’. De lezing is Ruth 3. Gastheer Stefan Bernhard (Evangelische Broedergemeente) en ds. Roel Bosch (NoorderLichtgemeente) zijn de voorgangers, met medewerking van lectoren uit de verschillende kerken.
De muzikale begeleiding  wordt verzorgd door organist / pianist Niels Fischer en het Blazerskoor van de Broedergemeente.
Er is kinderkerk voor kinderen vanaf 4 jaar.

Collecte
De collecte is bestemd voor SAVIZ ( Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist).
U kunt bijdragen via:

Live-stream
De viering wordt uitgezonden via Slotstad Radio ( FM 107.0)

Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom!

www.raadvankerkenzeist.nl
www.ebgzeist.nl