Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. We zijn blij dat we deze weer met elkaar kunnen vieren en hopen dat buiten te kunnen doen. De viering bij de Evangelische Broedergemeente (Zusterplein 20, Zeist) begint om 10.00 uur.
Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk, Zeist-West en de Bron, de Gemeente van Apostolische Christenen, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Evangelische Broedergemeente.

Het thema van deze viering is: ‘Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst’.

Gastheer ds. Stefan Bernhard (Evangelische Broedergemeente), Marja van der Horst (lekenvoorganger Parochie Sint Maarten), ds. Henk Jansen (Oosterkerkgemeente) en ds. Jan Minnema ( wijkgemeente de Bron) zijn de voorgangers.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist / pianist Niels Fischer en het Blazerskoor van de Broedergemeente. Zangers uit de verschillende kerken ondersteunen de samenzang.

Er is kinderkerk voor kinderen vanaf 4 jaar en er is kinderoppas.

De collecte is bestemd voor een (in overleg met de locatie nog nader te bepalen) project in de nieuwbouw van het AZC in Soesterberg. U kunt uw bijdrage geven in de viering zelf of overmaken op rekening van de Raad van Kerken Zeist   NL73 RABO 01 62 19 67 09 o.v.v. collecte Kerkendag