“Wat doe jij Vredesnaam?” is het thema van de Vredesweek. In onze parochie zijn er op verschillende locaties Vredesvieringen. We zetten ze hier op een rijtje.

Doorn, Vredesviering op zondag 12 september
Een uitdagende titel voor de Vredesviering dit jaar. Vredesbeweging PAX reikte ons het thema aan van ‘Inclusieve samenleving’ en de vraag: ‘Wat doe jij Vredesnaam?’
In de viering op 12 september zullen we proberen daar, samen met de Protestantse gemeente, antwoorden op te vinden. Dit jaar vieren we in de St. Maartenskerk (Kerkplein 1) om 09:30 uur.
‘Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’, is de tekst uit het Evangelie van Mattheus die we zullen lezen en overwegen.
Een zegenrijke belofte voor mensen van vrede. Natuurlijk zijn de meeste mensen voor een vreedzame samenleving, waar ruimte en respect is voor iedereen. Toch ziet de wereld er lang niet vredig uit. Hoe kunnen we als gewone mensen bijdragen aan die vrede, aan een samenleving die geen onderscheid maakt tussen mensen op wat voor terrein ook. Een samenleving van vredestichters, wat is daar voor nodig? Hoe kan ieder hieraan bijdragen en de titel van vredestichter waardig zijn?

Voorgangers in deze viering zijn Ds. Teun Kruijswijk Jansen, diaken Marcel Sarot, Gina Peters en Carl van Waaij. Het koor wordt begeleid door Noortje van der Welle. Dit laatste, koor en dirigent, onder voorbehoud van veiligheid en maatregelen in verband met Covid.
Frank Mulder begeleidt de kinderen in de kinderviering.
De viering zal ook via livestream worden uitgezonden. Klik hiervoor hier.


Driebergen, Vredesviering op zondag 19 september

Luchtmachtpredikant Alida Barnhoorn, die twee keer in Afghanistan diende, is onze gast, en zal samen met ds Gerrit van Dijk en pastoraal werker Nelleke Spiljard voorgaan. De viering is verplaatst van St. Petrus’banden naar de Grote Kerk, omdat er daar meer mensen in kunnen en er gestreamd kan worden. Zangers en musici van verschillende kerken werken mee. Aanvang: 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig, wel worden uw gegevens bij binnenkomst geregistreerd.


Leersum, Vredesviering op zondag 26 september
De geloofsgemeenschap St. Andries houdt samen met de Johanneskerk een  viering in het kader van de Vredesweek. Thema: ‘Vrede, wie durft?’ Op weg naar een inclusieve samenleving gaan we niet zonder dat we ons bewust zijn van inen uitsluitingsmechanismen. In de afgelopen jaren heeft PAX willen inspireren met het motto Vrede verbindt. De uitgangsgedachte daarbij was dat de verbondenheid tussen mensen er al is, voordat wij ook maar íets gaan doen. God ziet alle mensen als zijn kinderen, als broeders en zusters, verbonden met elkaar. Het is aan ons om die verbondenheid vorm te geven. Dit jaar gaan we vanuit dit besef van vooraf gegeven verbondenheid op zoek naar onze eigen verantwoordelijkheid. Wat hebben wij zelf te maken, met uitsluitingsprocessen- en met het appèl dat op ons gedaan wordt om gemeenschap te vormen? Niet alleen de Bijbel houdt ons hier een spiegel voor. Onze geschiedenis is vol van in- en uitsluiting. Steeds hebben er stemmen geklonken om bevrijding. Om gezien te worden, voor vol te worden aangezien. Wie hoort deze stemmen? Wie gaat er wat mee doen? Het meest recent is de Black Lives Matter-beweging een krachtig voorbeeld van die roep om bevrijding. En in conflictgebieden geven vele vredesactivisten, waar PAX contact mee heeft, op hun eigen manier vorm aan de roep om solidariteit en het ideaal van een goede samenleving. Op de website vredesweek.nl vindt u allerlei materiaal voor de vredesweek, waaronder bezinnende artikelen.
Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum. Tijd: 10.00 uur. Voorganger: H. Bloem pr. en ds. E. Noltus.


Woudenberg, Vredesviering op zondag 19 september

De H. Catharinakerk viert de oecumenische viering in de Vredesweek samen met de Voorhof. Het thema van de Vredesweek dit jaar is ‘inclusief samenleven’. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.
Voorgangers in deze viering zullen zijn dominee Pieter Koekkoek en diaken Marcel Sarot. De viering is om 10:00 in de Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139. Als u deze viering bij wilt wonen moet u zelf op de website van de Voorhof een plek reserveren (via deze link). Ook in de Voorhof is er maar een beperkt aantal plaatsen.
De viering kunt u ook live volgen via de stream op de website van de Voorhof. Klik op de link viering-live-kijken of ga naar www.pkndevoorhof.nl/kerk-tv-live-uitzending
De H. Catharinakerk is deze zondag gesloten.


Zeist, Vredesviering op zondag 19 september
In Zeist is de oecumenische viering in de St. Josephkerk (Rozenstraat 20, Zeist) Vier kerken doen hieraan mee:  Parochie Sint Maarten (Fred Kelder), PKN wijkgemeente Zeist-West (ds. Tineke Dronkert), de Doopsgezinde Kerk (ds. Maaike de Jong) en de Evangelische Broedergemeente (ds. Stefan Bernhard).
Aanvangstijd: 11.30 uur.
De collecte is voor het vredeswerk van PAX. U kunt een bijdrage geven via collecte vredesdienst of via deze QR-code:

 

 

 

 

Aanmelding voor de viering kan tot uiterlijk donderdag 16 september door een e-mail te sturen naar emmaus@parochie-sintmaarten.nl of door tussen 10.00-12.00 uur te bellen met het parochiesecretariaat, Raquel Greeven. Vermeld hierbij met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn en uw telefoonnummer.

Uitreiking Vredesduif
De Vredesduif zal worden uitgereikt aan het einde van de Vredesweek . Op zondag 26 september om 15.00 uur is er in de kerk van de Broedergemeente een Vredesontmoeting, welke wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in Zeist.

Kijkt u voor de actuele stand van zaken op de website van de Raad van Kerken Zeist of neem contact op met Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl of 030 6955221.

Meer info over de Vredesweek: www.vredesweek.nl.